[Mánavadharmašástra, aneb, Manuovo ponaučení o dharmě. Ze sanskrtu přeložil a poznámkami opatřil Dušan Zbavitel]

Title: [Mánavadharmašástra, aneb, Manuovo ponaučení o dharmě. Ze sanskrtu přeložil a poznámkami opatřil Dušan Zbavitel]
Source document: Religio. 2012, vol. 20, iss. 1, pp. 125-127
Extent
125-127
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Mánavadharmašástra aneb Manuovo ponaučení o dharmě. Ze sanskrtu přeložil a poznámkami opatřil Dušan Zbavitel. Vyd. 1. Praha: ExOriente, 2009. 241 s. Prameny hinduismu; sv. 2. ISBN 978-80-904246-5-4.