K vybraným postulátom talianskeho post-myslenia v česko-slovenskej recepcii

Název: K vybraným postulátom talianskeho post-myslenia v česko-slovenskej recepcii
Autor: Šuša, Ivan
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2012, roč. 15, č. Supplementum 1, s. [41]-51
Rozsah
[41]-51
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This study describes the main ideas of important Italian writers, experts of political science, philosophers and scholars about contemporary view on postmodern age. The authors analyse texts (in Czech and Slovak contexts often unknown), particularly a new book of famous political expert, writer and professor Giovanni Sartori Homo videns. This paper brings a chief and important topics of Sartori's political thought (multiculturalism, videopolitics etc.) with context with other ideas and phenomena of postmodern society (of authors Gianni Vattimo, Moni Ovadia, Julia Kristeva and others).
Reference
[1] AMADORI, Alessandro: Mi consenta. Milano, Libri Scheiwiller 2002.

[2] BARŠA, Pavel: Politická teorie multikulturalismu. Brno, CDK 2003.

[3] BÍNA, Daniel: Na okraj úvah o středoevropské literární postmoderně. In: Problémy slovakistiky v zrcadle areálové filologie. Ed. Ivo Pospíšil. Brno, Česká asociace slavistů a Tribun EU 2010.

[4] FERRARA, Alessandro: Multiculturalismo. In: BOBBIO, N. – MATTEUCCI, N. – PASQUINO, Gianfranco: Il Dizionario di Politica. Torino, UTET 2004.

[5] HILLAND ERIKSEN, Thomas: Antropologie multikulturních společností. Rozumět identitě. Praha – Kroměříž, Triton 2007.

[6] KOPER, Ján: Nevyhnutnosť dialógu v postmoderne. In: Medzikultúrny dialóg. Prešov, Prešovská univerzita, FF 2009.

[7] KRISTEVA, Julia: Stranieri a se stessi. Milano, Feltrinelli 1990.

[8] KUHN, Thomas: La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Torino, Eina udi 1969.

[9] MARČOK, Viliam: V poschodovom labyrinte. Bratislava, LIC 2010.

[10] MAZZOLENI, Gianpietro: La comunicazione politica. Bologna, Il Mulino 2004.

[11] OVADIA, Moni: Vai a te stesso. Torino, Einaudi 2008.

[12] POSPÍŠIL, Ivo: Minulost a současnost areálů: strategie a klíč k dnešku. In: Areálová slavistika a dnešní svět. Ed. Ivo Pospíšil. Brno, Česká asociace slavistů, Tribun EU 2010.

[13] RYBÁŘ, Radovan: Postmoderní multikulturalizmus, problém národnostních menšin a Evropa. In: Evropa 21. století: rozmanitost a soudržnost? Brno, Masarykova univerzita, PF 2008.

[14] SARTORI, Giovanni: Homo videns. Televisione e post-pensiero. Roma-Bari, Editori Laterza 2005.

[15] SARTORI, Giovanni: Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci. Esej o multietnické společnosti. Praha, Dokořán 2005.

[16] ŠUŠA, Ivan: Persuazívnosť v kontexte talianskej politickej komunikácie. In: Analytické sondy do textu II. Banská Bystrica, Filologická fakulta UMB 2006.

[17] TAYLOR, Charles: Multikulturalismus. Zkoumání politiky uznaní. Praha, Nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR 2001.

[18] VATTIMO, Gianni: Addio alla veritá. Roma, Meltemi 2008.

[19] VRAŠTIL, Martin: Giovanni Sartori – Pluralizmus, multikulturalizmus a přistěhovalci. In: Antropoweb. Plzeň, Západočeská univerzita 2011.

[20] ZAGREBELSKY, Gustavo: La virtú del dubbio. Intervista su etica e diritto. Roma–Bari, Laterza 2007.