Hrst polských slavistických sborníků : kontinuita/diskontinuita, aneb, Konjunkturalita/vzdor

Název: Hrst polských slavistických sborníků : kontinuita/diskontinuita, aneb, Konjunkturalita/vzdor
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. 3, s. 65-66
Rozsah
65-66
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Poznańskie studia slawistyczne, numer 1, 2011. Kontynuacja czy odrzucenie? Tradycje romantyczne we współczesnych literaturách słowiańskich. Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, 2011-.
Balowski, Mieczysław, ed. a Matla-Kozłowska, Marzena. Na styku kultury polskiej i czeskiej: dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje. Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej, 2011. 299 s., [7] s. barev. obr. příl. Bohemica Posnaniensia; fasc. 7. ISBN 978-83-63090-04-3.
Poznańskie studia slawistyczne, numer 2, 2012. Intersemiotyczność. Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, 2011-.
Pavera, Libor, ed. Dom na pograniczu = Dom na pohraničí: tom interdyscyplinarnych prac naukowych: zväzok interdisciplinárných vedeckých prác. Bielsko-Biała: Stowarzyszenie "Region Beskidy", 2010. 448 s. ISBN 978-83-904037-1-7.
Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obsość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń. Red. Maria Cieśla-Korytowska, Olga Płaczewska. Kraków: Universitas, 2007.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.