2

Title: Studia paedagogica
Rok: 2012
Ročník: 17
Číslo: 2
Rok vydání
2012
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
Obor
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | [5]–7
Šeďová, Klára
PDF
Stati – Studies
Title Document
Nový institucionalismus v pedagogice | [9]–26
Dvořák, Dominik
PDF
Organizační učení v realitě života školy: impulzy, témata, strategie řízení | [27]–49
Sedláček, Martin; Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Lazarová, Bohumíra; Novotný, Petr
PDF
Spolupráce učitelů a jak ji podněcovat : (poznatky z longitudinální a průřezové studie interní evaluace na Islandu) | [51]–70
Davidsdottir, Sigurlina; Lisi, Penelope
PDF
Keď zasadací poriadok funguje, alebo, Učiteľsko-žiacke preferencie pri obsadzovaní priestoru školskej triedy | [71]–92
Bradová, Jarmila
PDF
K roli her v morálním vývoji dítěte podle teorie Jeana Piageta | [93]–107
Klusák, Miroslav
PDF
Rozhovor – Interview
Title Document
Zapomenuté hodnoty a sny ve výchově : rozhovor s Christophem Wulfem | [109]–116
Wulf, Christoph; Švaříček, Roman; Šeďová, Klára
PDF
Studentské práce – Students' works
Title Document
Stres a žáci středních škol | [117]–125
Jandová, Kateřina
PDF
Budování kariéry mladých žen v kontextu mateřské dovolené | [127]–137
Bodláková, Lenka
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
Přechod mezi prvním a druhým stupněm: utajený mezník? | [139]–144
Trnková, Kateřina
PDF
Učebnice sociální pedagogiky? | [145]–149
Knotová, Dana
PDF
hidden section Výzva pro autory
Title Document
Výzva pro autory | 151–153
PDF
Title Document
Poděkování recenzentům | 155–157
PDF