J. A. Comenius, F. Bridelius und Konzepte der böhmischen hymnographischen Tradition in der Mitte des 17. Jahrhunderts

Název: J. A. Comenius, F. Bridelius und Konzepte der böhmischen hymnographischen Tradition in der Mitte des 17. Jahrhunderts
Variantní název:
  • Jan Amos Komenský, Fridrich Bridelius a koncepty české hymnografické tradice v polovině 17. století
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2012, roč. 47, č. 1, s. [43]-64
Rozsah
[43]-64
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie se zabývá kancionálovou tvorbou dvou významných českých literátů 17. století, Kancionálem (1659) Jana Amose Komenského a Jesličkami (1658) Fridricha Bridelia, a všímá si zejména jejich rozdílného přístupu k českému hymnografickému dědictví. Zatímco Bridelius zařadil do svého zpěvníku staré české duchovní písně prakticky bez jakýchkoli textových úprav, Komenský je výrazně upravoval zejména po stránce versologické a stylistické. Autorka studie se snaží jednak upozornit na některé výrazné předchůdce Komenského pojetí (Jan Blahoslav aj. redaktoři bratrského kancionálu, Tobiáš Závorka Lipenský, Jan Rozenplut), jednak poukázat na to, že i Brideliův přístup ke staré české hymnografii byl tvůrčí, neboť mu sloužila jako výrazný inspirační podnět pro skládání nových duchovních písní.
Note
Příloha na s. 57-63.