Pokračovatelé Dobrovského : etnolingvistické a geokulturní souvislosti ve srovnávací slovanské filologii

Název: Pokračovatelé Dobrovského : etnolingvistické a geokulturní souvislosti ve srovnávací slovanské filologii
Variantní název:
  • Dobrovský's successors : ethnolinguistic and geocultural contexts in comparative slavonic philology
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2012, roč. 15, č. 2, s. [5]-11
Rozsah
[5]-11
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Autor příspěvku se zabývá podstatnými rysy metodologie Josefa Dobrovského a jeho následovníků v evropské slavistice. Zdůrazňuje zejména jeho osvícenský racionalismus, kritičnost k pramenům a heterogenitu vědeckých zajmů, v kterých pokračovali další evropští slavisté, zvláště ve srovnávací filologii se slovanským geokulturním a etnolingvistickým pozadím.
The author of the present contribution deals with the substantial features of Josef Dobrovský's methodology and that of his successors in European Slavonic studies. He accentuates his enlightenment ratinalism, source criticism and heterogeneity of his scholarly interests continued by some other European slavists, especially in comparative philology with Slavonic geocultural and ethnolinguistic background.