Postava "patriarchy slavistiky" u Edwarda L. Keenana : (Josef Dobrovský and the origins of the Igor' Tale, 2003)

Variantní název
The figure of the "patriarch of Slavonic studies" in Edward Keenan's work : (Josef Dobrovský and the origins of the Igor' Tale, 2003)
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2012, roč. 15, č. 2, s. [13]-25
Rozsah
[13]-25
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Rights access
přístupné po uplynutí embarga
Abstrakt(y)
Autor přítomného příspěvku se zabývá úlohou osobnosti Josefa Dobrovského v utváření Slova o pluku Igorově na pozadí knihy (2003) Edwarda Keenana. Autor vysoce oceňuje precizní Keenanovu analýzu osobnosti Dobrovského a jejího psychického ustrojení, jakož i básnického nadání, jež se reflektuje v tzv. Bowringově aféře. I když není o Dobrovského autorství přesvědčen, sdílí názor vyjádřený několika odborníky na středověké texty, že Slovo – podobně jako Edda starší a Edda mladší, Píseň o Nibelunzích nebo Kalevala – vzniklo textovým navrstvováním.
The author of the present contribution deals with the role of Josef Dobrovský' personality in the formation of the Igor' Tale at the background of Edward Keenan's book (2003). The author highly appreciates Keenan's precise analysis of Dobrovský's personality and its psychic structure as well as his poetic gift reflected in the so-called Bowring affair. Though he is not convinced about Dobrovský's authorship of the Igor' Tale, he shares the view expressed by several specialists in medieval texts that the Igor' Tale – like Elder and Younger Edda, Nibelungenlied or Kalevala came into existence via textual stratification.
Document