Mimeze jako jeden z faktorů recepce literárního díla

Variantní název
Mimesis as one of the factors of the reception of a literary work
Autor: Pató, Marta
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2012, roč. 15, č. 2, s. [141]-148
Rozsah
[141]-148
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Rights access
přístupné po uplynutí embarga
Abstrakt(y)
Důležitým faktorem recepce díla zahraničního autora je existence překladu. Peripetie vydávání díla S. Máraiho v českém prostředí poukazují na rozdílné faktory působící na nakladatelskou politiku ve 20. století. Tyto faktory nezávisí na samotné kvalitě vydávaných textů.
An important factor in the reception of the work of foreign authors is the existence of translation. Publishing of S. Marai's works in the Czech points to different factors acting on the policy of publishing in the 20th century. These factors do not depend on the quality of published texts.
Document