Žánrové proměny ruské autorské pohádky ve druhé polovině 20. století (v českém kontextu)

Variantní název
The genre modifications of Russian auctorial fairy-tale in the second half of the 20th century (in the Czech context)
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2012, roč. 15, č. 2, s. [209]-214
Rozsah
[209]-214
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Rights access
přístupné po uplynutí embarga
Abstrakt(y)
Příspěvek se věnuje proměnám pohádkového žánru, zejména žánrové variantě autorské pohádky. Kontextově je zohledněno provázání české dětské literatury s ruskou v letech 1948–1989. Za nejzajímavější žánrovou variantu 2. poloviny 20. století lze považovat tzv. filozofizující pohádku.
The paper deals with the transformations of the fairy-tale genre, especially the genre of the author's fairy-tale. The linkage between the Czech and Russian children literatures in 1948–1989 is taken into consideration with respect to the context. The "philosophizing fairy-tale" – as it is called – can be regarded as the most interesting genre variant of the second half of the twentieth century.
Document