Žánrové proměny ruské autorské pohádky ve druhé polovině 20. století (v českém kontextu)

Title: Žánrové proměny ruské autorské pohádky ve druhé polovině 20. století (v českém kontextu)
Variant title
The genre modifications of Russian auctorial fairy-tale in the second half of the 20th century (in the Czech context)
Author: Malenová, Eva
Source document: Slavica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 2, pp. [209]-214
Extent
[209]-214
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
Abstract(s)
Příspěvek se věnuje proměnám pohádkového žánru, zejména žánrové variantě autorské pohádky. Kontextově je zohledněno provázání české dětské literatury s ruskou v letech 1948–1989. Za nejzajímavější žánrovou variantu 2. poloviny 20. století lze považovat tzv. filozofizující pohádku.
The paper deals with the transformations of the fairy-tale genre, especially the genre of the author's fairy-tale. The linkage between the Czech and Russian children literatures in 1948–1989 is taken into consideration with respect to the context. The "philosophizing fairy-tale" – as it is called – can be regarded as the most interesting genre variant of the second half of the twentieth century.