Žánrové proměny ruské autorské pohádky ve druhé polovině 20. století (v českém kontextu)

Title: Žánrové proměny ruské autorské pohádky ve druhé polovině 20. století (v českém kontextu)
Variant title:
  • The genre modifications of Russian auctorial fairy-tale in the second half of the 20th century (in the Czech context)
Author: Malenová, Eva
Source document: Slavica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 2, pp. [209]-214
Extent
[209]-214
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek se věnuje proměnám pohádkového žánru, zejména žánrové variantě autorské pohádky. Kontextově je zohledněno provázání české dětské literatury s ruskou v letech 1948–1989. Za nejzajímavější žánrovou variantu 2. poloviny 20. století lze považovat tzv. filozofizující pohádku.
The paper deals with the transformations of the fairy-tale genre, especially the genre of the author's fairy-tale. The linkage between the Czech and Russian children literatures in 1948–1989 is taken into consideration with respect to the context. The "philosophizing fairy-tale" – as it is called – can be regarded as the most interesting genre variant of the second half of the twentieth century.