Dům s pevnými základy...? : reflexe padesátých let v normalizační próze

Název: Dům s pevnými základy...? : reflexe padesátých let v normalizační próze
Variantní název:
  • A house with firm foundations...? : reflection of the 1950s in the prose of the Normalization period
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2012, roč. 15, č. 2, s. 77-96
Rozsah
77-96
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This study describes the image of the post-war history created in the prose of the 1970s and 1980s, especially in those socio-historical novels which were published officially and fulfilled political and ideological demands (in agreement with the government's official document titled "Lessons from the Crisis: Development in the Party and Society after the 13th Congress of the Czechoslovak Communist Party"). It focuses especially on novels depicting the period of the beginning of the 1950s, usually called "Stalinism", "Dogmatism" or "Cult of Personality". It was interpreted as a victory, as well as the model for "the present" on the one hand, but, on the other hand, it was necessary to explain and re-interpret the events such as political injustice or forcible collectivization of agriculture. The study shows the fixed and preferred patterns and ideological model solutions, known from the older novels written in the socialist realism period, and describes the new possibilities, "the innovation" utilized by the Normalization writers to describe those periods and events. It characterizes the schemes, motifs and storylines often used to describe the period, and it also deals with the pattern of typical heroes (and the focus on intellectuals).
Reference
[1] DUB, Ota, 1977. Přísahám a slibuji (Praha: Československý spisovatel)

[2] FRAIS, Josef, 1979. Šibík 505 (Praha: Československý spisovatel)

[3] HOUBA, Karel, 1976. Postel s nebesy (Praha: Melantrich)

[4] HOUBA, Karel, 1978. Protokol (Praha: Melantrich)

[5] HOUBA, Karel, 1980. Bílý kůň (Praha: Československý spisovatel)

[6] HOUBA, Karel, 1985. Záznam jednoho všedního dne (Praha: Československý spisovatel)

[7] HRABAL, Karel, 1982. Zádrhel (Praha: Práce)

[8] KANTŮRKOVÁ, Eva, 1977. Černá hvězda (samizdat)

[9] KANTŮRKOVÁ, Eva, 1982. Černá hvězda (Kolín nad Rýnem: Index)

[10] KAUTMAN, František, 1977. Mrtvé rameno (samizdat)

[11] KAUTMAN, František, 1992. Mrtvé rameno (Praha: Primus)

[12] KAUTMAN, František, 1979. Prolog k románu (samizdat)

[13] KAUTMAN, František, 1993. Prolog k románu (Praha: Primus)

[14] KLEN, Petr, 1980. Čekání (Ostrava: Profil)

[15] KLÍMA, Ivan, 1976. Stojí, stojí šibenička (samizdat)

[16] KLÍMA, Ivan, 1986. Soudce z milosti (Londýn: Rozmluvy)

[17] KOHOUT, Pavel, 1997. Z deníku kontrarevolucionáře aneb Životy od tanku k tanku (Praha: Mladá fronta)

[18] KOLÁROVÁ, Jaromíra, 1974. Můj chlapec a já (Praha: Československý spisovatel)

[19] KOSTRHUN, Jan, 1974. Černé ovce (Praha: Československý spisovatel)

[20] KOVANDA, Zbyněk, 1975. Palec na spoušti (Plzeň: Západočeské nakladatelství)

[21] KŘÍŽ, Ivan, 1984. Hostina (Praha: Československý spisovatel)

[22] KUNDERA, Milan, 1979. Život je jinde (Toronto: Sixty-Eight Publishers)

[23] MATĚJKA, Jaroslav, 1973. Náš dědek Josef (Praha: Československý spisovatel)

[24] MISAŘ, Karel, 1977. Periférie (Praha: Československý spisovatel)

[25] MORAVCOVÁ, Jana, 1975. Měsíc krásného zešílení (Praha: Československý spisovatel)

[26] NAVRÁTIL, Jiří, 1983. Kamilův život po matčině smrti (Praha: Mladá fronta)

[27] NESVADBA, Josef, 1978. Tajná zpráva z Prahy (Praha: Československý spisovatel)

[28] NOHEJL, Bohumil, 1973. Velká voda (Plzeň: Západočeské nakladatelství)

[29] NOHEJL, Bohumil, 1979. Hříšný Václav (Praha: Československý spisovatel)

[30] OTČENÁŠEK, Jan, 1955. Občan Brych (Praha: Československý spisovatel)

[31] OTČENÁŠEK, Jan, 1984. Pokušení Katarina (Praha: Československý spisovatel)

[32] PAVLÍK, Petr, 1976. Šumavský deník (České Budějovice: Růže)

[33] PAVLÍK, Petr, 1982. Řeka (Praha: Československý spisovatel)

[34] PAZOUREK, Vladimír, 1972. Neklidné brázdy (Praha: Československý spisovatel)

[35] PECHÁČEK, Ladislav, 1981. Červená rozeta (Praha: Melantrich)

[36] PLUDEK, Alexej, 1974. Vabank (Praha: Československý spisovatel)

[37] PLUHAŘ, Zdeněk, 1985. Opona bez potlesku (Praha: Československý spisovatel)

[38] PLUHAŘ, Zdeněk, 1982. V šest večer v Astorii (Praha: Československý spisovatel)

[39] PODLAHA, František, 1976. Křižovatky (České Budějovice: Růže)

[40] PODLAHA, František, 1972. Rozcestí (České Budějovice: Růže)

[41] PROCHÁZKA, Jiří, 1978. Hrdelní pře (Praha: Československý spisovatel)

[42] PROCHÁZKA, Jiří, 1983. Lišky mění srst (Plzeň: Západočeské nakladatelství)

[43] PUTÍK, Jaroslav, 1975. Červené jahody (samizdat)

[44] PUTÍK, Jaroslav, 1993. Proměny mladého muže (Praha: Československý spisovatel)

[45] POUČENÍ, 1971. Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. Rezoluce o aktuálních otázkách jednoty strany schválená na plenárním zasedání ÚV KSČ v prosinci 1970 (Praha: Oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ)

[46] SKORUNKA, František, 1976. Údolí věčných návratů (České Budějovice: Růže)

[47] STAVINOHA, František, 1979. Komu patří čas (Praha: Československý spisovatel)

[48] BÍLEK, Petr A. (ed.), 2007. Major Zeman a James Bond (Příbram, Litomyšl: Pistorius & Olšanská, Paseka)

[49] BÍLEK, Petr A., 2008. "Pražské jaro v literatuře. Velký spektákl a mirákl", Hospodářské noviny 52, 24. 7., mimořádná příloha Československo v roce '68, č. 4, s. 2–3

[50] BÍLEK, Petr A. – ČINÁTLOVÁ, Blanka (edd.), 2010. Tesilová kavalérie. Popkulturní obrazy normalizace (Příbram: Pistorius & Olšanská)

[51] ČINÁTL, Kamil, 2009. "Televizní realita normalizace a její ideologický kód. Obrazy zla v normalizačních seriálech a ve filmu", in Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla, ed. Petr Kopal (Praha: Ústav pro studium totalitních režimů – Casablanca), s. 241–271

[52] DOKOUPIL, Blahoslav, 1982. "K vývojovým proměnám prózy s tematikou Února", Česká literatura 30, č. 2, s. 148–162

[53] DOLEŽEL, Lubomír, 2008. Fikce a historie v období postmoderny (Praha: Academia)

[54] FIALOVÁ, Alena, 2005. "Poučena z krizového vývoje. Obraz 'pražského jara' v 'normalizační' próze", Soudobé dějiny 12, č. 2, s. 309–333 (pod jménem Alena Šporková)

[55] FIALOVÁ, Alena, 2007. "Se sekerou na to nešli, to ne, spíš se švindlem. Inteligence v normalizačních obrazech poválečných dějin", in Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Studia Moravica V, eds. Erik Gilk, Lukáš Foldyna (Olomouc: Univerzita Palackého), s. 161–165

[56] FIALOVÁ, Alena, 2008. "Někde se stala chyba. Komunismus jako omyl v samizdatové tvorbě autorů 70. let", in Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Studia Moravica VI, eds. Erik Gilk, Lukáš Neumann (Olomouc: Univerzita Palackého), s. 207–211

[57] FIALOVÁ, Alena, 2011. "'Nenaplněný příslib'. Hodnotící strategie české normalizační kritiky", Slovenská literatúra 58, č. 5, s. 442–448

[58] HÁJEK, Igor, 2007. "Vláda průměru. Česká oficiální literatura v 70. letech 20. století", in Prokletá i požehnaná. Eseje o české literatuře (Praha: Dokořán), s. 46–62

[59] JANOUŠEK, Pavel (a kol.), 2008. Dějiny české literatury IV., 1945–1989 (Praha: Academia)

[60] JUNGMANN, Milan, 1988. Cesty a rozcestí. Kritické stati z let 1982–1987 (Londýn: Rozmluvy)

[61] KOPEČEK, Michal, 2001. "Ve službách dějin, ve jménu národa. Historie jako součást legitimizace komunistických režimů ve střední Evropě v letech 1948–1950", Soudobé dějiny 8, č. 1, s. 23–43

[62] KUPCOVÁ, Helena (ed.), 2009. Pražské jaro 1968. Literatura – Film – Média. Materiály z mezinárodní konference pořádané Literární akademií za spolupráce s Městskou knihovnou Praha 20.–22. května 2008 (Praha: Literární akademie)

[63] LE GOFF, Jacques, 2007. Paměť a dějiny (Praha: Argo)

[64] MATONOHA, Jan (ed.), 2002. Život je jinde…? Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století... (Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR)

[65] MACHALA, Lubomír, 2000. "'Normalizační' společenský a společensko-historický román", in Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Studia bohemica VIII (Olomouc: Univerzita Palackého), s. 95–104

[66] POLITIKA PAMĚTI. ANTOLOGIE FRANCOUZSKÝCH SPOLEČENSKÝCH VĚD, 1998. (Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách)

[67] ŠÁMAL, Petr, 2006. "Literární kritika za časů normalizace", in Literární archiv. Česká literární kritika 20. století, č. 37, s. 149–184

[68] VAŠÍČEK, Zdeněk – MAYER, Françoise, 2008. Minulost a současnost, paměť a dějiny (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury)

[69] SLOVNÍK ČESKÉ LITERATURY PO ROCE 1945 [online]. Dostupné na: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/