Mezi Brnem a Vídní: divadelní ředitel Johann Heinrich Böhm a počátek osvícenských reforem v městském divadle v Brně

Název: Mezi Brnem a Vídní: divadelní ředitel Johann Heinrich Böhm a počátek osvícenských reforem v městském divadle v Brně
Variantní název:
  • Between Brno and Vienna: beginnings of the enlightenment reforms in Brno Municipal theatre under its director Johann Heinrich Böhm
Zdrojový dokument: Theatralia. 2013, roč. 16, č. 1, s. 19-27
Rozsah
19-27
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study reflects the situation of Brno Municipal Theatre during 1770‒1771, years in which the transformation from a stagione to a steady institution of art was provoked. Its dramaturgical plan fulfilled the enlightenment demands. This process was initiated by a group of actors under the director K. A. Schaumberg, a man who promoted the late-Baroque style of theatre. The revolting group was led by J. H. Böhm and R. Waitzhofer, both directors-to-be. Their efforts coincide with J. von Sonnenfelse's concept of a radical transformation of the theatrical conditions in the capital, published in April 1770 in Brno newspapers. As soon as Schaumberg bankrupted, J. H. Böhm became the director of Municipal theatre in July 1771 and went on with his reforms. Only due to the dramaturgical efforts did Municipal theatre in Brno succeed in coping with Vienna, whose two court theatres underwent a similar process of transformation.
Reference
[1] GUGITZ, Gustav. 1964. Gebler, Tobias Philipp Freiherr von. Neue deutsche Biographie 6 (1964): 122.

[2] HAIDER-PREGLER, Hilde. 1980. Des sittlichen Bürgers Abendschule. Bildungsanspruch und Bildungsauftrag des Berufstheaters im 18. Jahrhundert. Vídeň/Mnichov: Jugend und Volk, 1980.

[3] HAVLÍČKOVÁ, Margita. 2005. Baroko kontra osvícenství: střetnutí dvou epoch v Městském divadle na Zelném trhu v Brně. In Miscellanea. Praha: Divadelní ústav, 2005: 221–228.

[4] HAVLÍČKOVÁ, Margita, Sylva PRACNÁ a Jiří ŠTEFANIDES. 2011. Německojazyčné divadlo na Moravě a ve Slezsku / Deutschsprachiges Theater in Mähren und Schlesien. Díl 1/3. Ředitelé městských divadel / Direktoren der Stadttheater. Řada Divadlo, sv. 4. Olomouc: Univerzita Palackého vOlomouci, 2011.

[5] HLOBIL, Tomáš. 2011. Výuka dobrého vkusu jako státní zájem. Praha: TOGGA, 2011.

[6] JANÁK, Jan. 1999. Dějiny Moravy. Díl 3/1. Hospodářský rozmach Moravy 1740–1918. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1999.

[7] KROUPA, Jiří. 2006. Alchymie štěstí. Brno: Era, 2006.

[8] KUBÍČEK, Jaromír a Zdeněk ŠIMEČEK. 1976. Brněnské noviny a časopisy. Od doby nejstarší do roku 1975. Brno: Univerzitní knihovna/Archiv města Brna/Muzejní spolek, 1976.

[9] MÜLLER, Johann Heinrich Friedrich. 1773. Genaue Nachrichten von beyden k. k. Schaubühnen in Wien und den vorzüglichsten Theatern der übrigen k. k. Erbländern. Díl I. Vídeň: Joseph Kurzböck, 1773: 206–238.

[10] MZA (Moravský zemský archiv), fond B 1, Gubernium, sign. 47, kart. 73 (1705–1785), žádosti komediantů, loutkářů a prodavačů loterií.

[11] Obraz Františka Vavřince Korompaye "Slavnostní průvod Božího těla v Brně roku 1748". Muzeum města Brna, oddělení dějin architektury a urbanismu, inv. č. 2295

[12] SCHERL, Adolf. 2007. Johann Heinrich Böhm. In Alena Jakubcová a kol. Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla. Praha: Divadelní ústav/Academia, 2007: 63–65.

[13] SCHERL, Adolf. 1992. Pantomima v Divadle V kotcích. In František Černý (ed.). Divadlo V kotcích. Praha: Panorama, 1992: 97–106.

[14] SCHERL, Adolf. 2007. Philipp Nicolini. In Alena Jakubcová a kol. Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla. Praha: Divadelní ústav/Academia, 2007: 430–432.

[15] SCHERL, Adolf. 2007. Roman Waitzhofer. In Alena Jakubcová a kol. Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla. Praha: Divadelní ústav/Academia, 2007: 654–657.

[16] TAPIÉ, Victor L. 1997. Marie Terezie a Evropa. Praha: Mladá fronta, 1997. Theater-Kalender auf das Jahr 1779. 1778. Gotha: Carl Wilhelm Ettinger (1778).

[17] WELZL, Hans. 1900. Beiträge zur Geschichte des Brünner Theaters. Deutsches Blatt – Der treue Eckart 17 (1900): průběžně na pokračování v celém ročníku.

[18] WELZL, Hans. nedat. Beiträge zur Geschichte des Brünner Theaters. Archiv města Brna, Brno: sbírka rukopisů, rkp. č. 224, s. 97.

[19] WINTER, Eduard. 1945. Josefinismus a jeho dějiny. Příspěvky k duchovním dějinám Čech a Moravy 1740–1848. Praha: Nakladatelství Jelínek, 1945.

[20] Wochentlicher Intelligenz-Zettel aus dem Fragamte der Kaiser-Königl. privilegirten Lehen Bank zu Brünn in Mähren 16 (19. 4. 1770).