[Lidé učení v nejstarší Jednotě ...]

Název: [Lidé učení v nejstarší Jednotě ...]
Zdrojový dokument: Urbánek, Rudolf. Jednota bratrská a vyšší vzdělání až do doby Blahoslavovy : příspěvek k 400. výročí narozenin Blahoslavových. V Brně: Filosofická fakulta, 1923, pp. 21-33
Rozsah
21-33
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Lidé učení v nejstarší Jednotě (s. 21-24) -- Vliv učených a Br. řehoř (s. 24-25) -- Vzrůst vlivu učených po smrti Řehořově (s. 25-26) -- Spor o ospravedlnění (s. 26) -- M. Havel ze Žatce a počátky školství bratrského (s. 26-28) -- Vzrůst Jednoty a spor o "moc světa" (s. 28-29), vítězství strany "bakalářské" (s. 29-30), krátká reakce sprostných i náprava ve prospěch učených (s. 30-31) -- Spor o vyšší vzdělání 1499 (anonym litomyšlský a Krasonický) (s. 31-32), poměr jednotlivcův k Jednotě (s. 32-33)
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence