Příloha 3. Psaní Sandové majoru Adolfu Pictetovi ...

Variantní název
List Pictetovi
Zdrojový dokument: Haškovec, Prokop Miroslav. Byla George Sand v Čechách?. Brno: Filosofická fakulta s podporou Ministerstva školství a národní osvěty, 1925, pp. [89]-92
Rozsah
[89]-92
Typ
Příloha
Jazyk
česky
francouzsky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document