Indoevropeistika

Název: Indoevropeistika
Autor: Erhart, Adolf
Zdrojový dokument: Erhart, Adolf. Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). Hejl, František (editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 48-49
Rozsah
48-49
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence