Serbokroatistika

Název: Serbokroatistika
Zdrojový dokument: Dorovský, Ivan; Krystýnek, Jiří. Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). Hejl, František (editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 64
Rozsah
64
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence