[Zahajovací projev proděkana prof. dr. Jana Chloupka]

Autor: Chloupek, Jan
Zdrojový dokument: Chloupek, Jan. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 11-12
Rozsah
11-12
Typ
Jiný typ článku
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document