Srovnávací slovanská jazykověda

Zdrojový dokument: Lamprecht, Arnošt; Žaža, Stanislav. Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. Dorovský, Ivan (Editor). 2. dopl. a rozš. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 1993, pp. 14-18
Rozsah
14-18
Typ
Článek
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document