Tři knížky z Kyjeva

Název: Tři knížky z Kyjeva
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 1, s. 55-57
Rozsah
55-57
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Наєнко, Михайло Кузьмович. Теорія і літ-творчість: 50-ліття теоретичної кафедри плюс... [Teorija i lit-tvorčist': 50-littja teoretyčnoji kafedry pljus...]. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Логос, 2011. 122 s. ISBN 978-966-171-452-5.
Література і паралітература: де межа? [Literatura i paraliteratura: de meža?] Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. 140 s. Філологічні семінари; Випуск 14. ISBN 9789661713924.
Художні стилі, течії, напрями: історико-теоретичний аспект [Chudožni styli, tečiji, naprjamy: istoriko-teoretyčnyj aspekt]. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. 115 s. Філологічні семінари; Випуск 15. ISBN 9789661714853.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.