Talking stones : the chipped stone industry in lower Austria and Moravia and the beginnings of the Neolithic in Central Europe (LBK), 5700-4900 BC

Obrázek
Přispěvatel
Měřínský, Zdeněk (Editor)
Klápště, Jan (Editor)
Vydání
1st ed.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2008
Rozsah
357 s. + 1 DVD
Edice
  • Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque; 4
ISBN
9788021048041
Jazyk
anglicky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 591192
Poznámka
  • Tato práce je vydávána za podpory výzkumného záměru MSM 002162247 Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěk až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírovních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví.
  • This work is published with the support of research plan MSM 002162247, Interdisciplinary research into social structures from prehistory to the high Middle Ages. Archaeological research in practice and theory, use of natural sciences, methodology and informatics, protection of cultural heritage.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
DVD
Page Chapter number Title
Table 324. List of sites shown on maps 10–13 | pdf icon Mateiciucová, Inna
List of maps 1-67 (4-67 on DVD) | pdf icon Mateiciucová, Inna
Maps 4–67 | pdf icon Mateiciucová, Inna
Table 323. List of sites shown on maps 5–9 and 14–67 | pdf icon Mateiciucová, Inna
hidden-section Foreword
Page Chapter number Title
5 Foreword | pdf icon Whittle, Alasdair
hidden-section Preface
Page Chapter number Title
14-15 Preface | pdf icon Mateiciucová, Inna
hidden-section Acknowledgements
Page Chapter number Title
16 Acknowledgements | pdf icon Mateiciucová, Inna
hidden-section Introduction
Page Chapter number Title
17-24 1. | Introduction | pdf icon Mateiciucová, Inna
Page Chapter number Title
25-30 2. | An outline of the history of research into Neolithic chipped stone industry in central Europe : with an emphasis on the origin of LBK chipped industry and its links to the local Mesolithic | pdf icon Mateiciucová, Inna
Page Chapter number Title
31-36 3. | The beginnings of the Neolithic in central Europe | pdf icon Mateiciucová, Inna
Page Chapter number Title
37-43 4. | The Early Neolithic settlement of Moravia and Lower Austria against the central European background | pdf icon Mateiciucová, Inna
Page Chapter number Title
44-56 5. | Stone raw material used by the early farming communities of Moravia and Lower Austria and its provenance | pdf icon Mateiciucová, Inna
Page Chapter number Title
57-110 6. | The chipped stone industries of the Early Neolithic communities of Moravia and Lower Austria (see Appendix) and their comparison with the lithic industries of selected regions | pdf icon Mateiciucová, Inna
Page Chapter number Title
111-155 7. | The mechanisms of stone raw material distribution in Moravia, Lower Austria and neighbouring regions | pdf icon Mateiciucová, Inna
Page Chapter number Title
156-164 8. | Talking stones: the chipped stone industry in Lower Austria and Moravia and the beginnings of the Neolithic in Central Europe (LBK), 5700-4900 BC | pdf icon Mateiciucová, Inna
hidden-section Conclusion
Page Chapter number Title
165-167 9. | Conclusion | pdf icon Mateiciucová, Inna
Appendix
Page Chapter number Title
171-180 10. | Theoretical basis and methodology | pdf icon Mateiciucová, Inna
181-270 11. | The results of the raw material, technological and typological analyses of the chipped stone industry in Moravia and Lower Austria | pdf icon Mateiciucová, Inna
Supplement
Page Chapter number Title
273-276 List of figures [1-44] | pdf icon Mateiciucová, Inna
277-284 List of tables [1-324] | pdf icon Mateiciucová, Inna
285-292 Table 323. List of sites shown on maps 5–9 and 14–67 | pdf icon Mateiciucová, Inna
293 Table 324. List of sites shown on maps 10–13 | pdf icon Mateiciucová, Inna
294 List of graphs [1-28] | pdf icon Mateiciucová, Inna
295-296 List of maps [1-67] | pdf icon Mateiciucová, Inna
hidden-section [Figures 9-44]
Page Chapter number Title
297-332 [Figures 9-44] | pdf icon Mateiciucová, Inna
hidden-section Abbreviations
Page Chapter number Title
333 Abbreviations | pdf icon Mateiciucová, Inna
hidden-section Bibliography
Page Chapter number Title
334-350 Bibliography | pdf icon Mateiciucová, Inna
hidden-section Index
Page Chapter number Title
351-357 Index | pdf icon Mateiciucová, Inna