Identifikace dvorů podle jednotlivých shluků : [příloha na CD]

Název: Identifikace dvorů podle jednotlivých shluků : [příloha na CD]
Zdrojový dokument: Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. Klápště, Jan (editor); Měřínský, Zdeněk (editor). Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008,
Typ
Kapitola
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence