Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové

Obrázek
Přispěvatel
Měřínský, Zdeněk (Editor)
Klápště, Jan (Editor)
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2009
Rozsah
485 s. + 1 CD
Edice
  • Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque; 6
ISBN
9788021049215
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 612195
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
Page Chapter number Title
[Přílohy I.-III. na přiloženém CD : úvodní list] | pdf icon Chvojka, Ondřej
Page Chapter number Title
7-9 1. | Úvod : Metoda práce a její cíle | pdf icon Chvojka, Ondřej
Page Chapter number Title
10-22 2. | Dějiny výzkumu doby popelnicových polí v jižních Čechách | pdf icon Chvojka, Ondřej
Page Chapter number Title
23-35 3. | Geografické vymezení studované oblasti | pdf icon Chvojka, Ondřej
Page Chapter number Title
36-112 4. | Analýza movitého nálezového fondu | pdf icon Chvojka, Ondřej
Page Chapter number Title
113-124 5. | Časové zařazení lokalit a definice chronologických etap | pdf icon Chvojka, Ondřej
Page Chapter number Title
125-161 6. | Terénní a topografická analýza lokalit a nemovitých objektů | pdf icon Chvojka, Ondřej
Page Chapter number Title
162-166 7. | Postavení jižních Čech v rámci středoevropských kultur popelnicových polí | pdf icon Chvojka, Ondřej
Page Chapter number Title
167-168 8. | Dějiny jižních Čech v epoše popelnicových polí - kontinuita nebo diskontinuita vývoje? | pdf icon Chvojka, Ondřej
Page Chapter number Title
169-171 9. | Kulturní charakteristika jihočeského regionu | pdf icon Chvojka, Ondřej
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
172 10. | Závěr | pdf icon Chvojka, Ondřej
hidden-section Literatura
Page Chapter number Title
173-190 Literatura | pdf icon Chvojka, Ondřej
hidden-section Prameny
Page Chapter number Title
191 Prameny | pdf icon Chvojka, Ondřej
Page Chapter number Title
192-270 Příloha I. | Soupis lokalit a popis nálezových situací : [příloha na CD] | pdf icon Chvojka, Ondřej
Page Chapter number Title
271-356 Příloha II. | Popis nálezů : [příloha na CD] | pdf icon Chvojka, Ondřej
Page Chapter number Title
357-362 Příloha III. | Soupis nálezů v jednotlivých sbírkách : [příloha na CD] | pdf icon Chvojka, Ondřej
Page Chapter number Title
363-453 [Obrazová příloha - Tab. 1-91] | pdf icon Chvojka, Ondřej
Page Chapter number Title
454-484 Resumé : Ondřej Chvojka. Südböhmen in der Urnenfelderzeit | pdf icon Chvojka, Ondřej