Prameny a literatura

Název: Prameny a literatura
Autor: Mařík, Jan
Zdrojový dokument: Mařík, Jan. Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku. Klápště, Jan (Editor); Měřínský, Zdeněk (Editor). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009, pp. 159-164
Rozsah
159-164
Typ
Bibliografie; Reference
Jazyk
více jazyků
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence