Prameny a literatura

Author: Mařík, Jan
Source document: Mařík, Jan. Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku. Klápště, Jan (Editor); Měřínský, Zdeněk (Editor). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009, pp. 159-164
Extent
159-164
Type
Bibliography; References
Language
Multiple languages
Rights access
open access
License: Not specified license
Document