Genetická studie dětí z pohřebiště Jižní předhradí - Pohansko

Název: Genetická studie dětí z pohřebiště Jižní předhradí - Pohansko
Variantní název:
  • Genetic study of children from the South Ramparts burial ground, Pohansko
  • Genetische Studie bei Kindern vom Gräberfeld Südliche Vorburg – Pohansko
Zdrojový dokument: Mertlová, Kateřina. Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 1. Měřínský, Zdeněk (editor); Klápště, Jan (editor); Magar, Bernd (překladatel); Charvátová, Irma (překladatel); Long, Tony (překladatel). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, pp. 199-201
Rozsah
199-201
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Pohřebiště Jižní předhradí je druhé největší pohřebiště objevené na Pohansku. Bylo zde nalezeno 210 kostrových hrobů, z nichž bylo vyzvednuto 189 jedinců. Kosterní nálezy z Jižního předhradí jsou velmi špatně zachovány, ve většině případů naprosto neurčitelné. Ze 189 koster bylo 27 určeno jako mužských a 40 jako ženských. 88 koster je dětských a u 34 koster se pohlaví tradičními morfometrickými a morfologickými metodami nepodařilo určit. Metoda polymerázové řetězové reakce (PCR) je často jedinou možností, jak analyzovat DNA starých kosterních nálezů, ve kterých se DNA nachází jen ve velmi malém množství nebo je částečně degradovaná. Molekulárně biologické postupy nesledují celé chromozomy, ale pouze určitý lokus na jejich DNA. Metoda PCR umožňuje určit pohlaví původce vzorku několika způsoby. Mezi nejčastější postupy patří analýza genu SRY a genu pro amelogenin. Těmito metodami je určováno pohlaví také u dětských kosterních nálezů z Jižního předhradí. Získané informace jsou velice důležité pro doplnění demografie celého pohřebiště.
The South Ramparts burial ground is the second largest burial ground discovered in Pohansko. Some 210 skeletal graves have been excavated there, from which the remains of 189 people have been taken. Unfortunately, the skeletal finds from South Ramparts are rather badly preserved, and in most cases unidentifiable. Of the 189 skeletons, only 27 were determined as adult male, 40 as adult female and 88 as children; the sex of the remaining 34 skeletons was impossible to define by standard morphometric and morphological methods. Polymerase chain reaction (PCR) is often the only way to analyse the DNA from ancient skeletal finds containing only a tiny proportion of DNA, or in which the DNA is partially degraded. Such molecular-biological procedures do not concentrate on complete chromosomes but only on certain loci within the DNA. The PCR method enables the determination of the sex of the sample originator by several means. The most frequent procedures include an analysis of the SRY gene and the amelogenin gene. These methods are also employed to determine the sex of children's skeletal remains from South Ramparts. The information thus acquired is vital to the demography of the entire burial ground.
Reference
[1] Cunha, E. – Fily, M.-L. – Clisson, I. – Santos, A. L. – Silva, A. M. – Umbelino, C. – César, P. – Corte-Real, A. – Crubézy, E. – Ludes, B. 2000: Children at the Convent: Comparing Historical Data, Morphology and DNA Extracted from Ancient Tissues for Sex Diagnosis at Santa Clara-a-Velha (Coimbra, Portugal), Journal of Archaeological Science 27, 949–952. | DOI 10.1006/jasc.1999.0523

[2] Drozdová, E. 2005: Břeclav–Pohansko VI. Slovanští obyvatelé velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi (demografická a antropometrická studie). Brno.

[3] Hummel, S. 2003: Ancient DNA Typing. Methods, Strategies and Applications. Berlin – Heidelberg.

[4] Kaestle, F. A. – Horsburgh, K. A. 2002: Ancient DNA in Anthropology: Methods, Applications, and Ethics, Yearbook of Physical Anthropology 45, 92–130.

[5] Mannucci, A. – Sullivan, K. M. – Ivanov, P. L. – Gill, P. 1994: Forensic application of a rapid and quantitative DNA sex test by amplification of the X-Y homologous gene amelogenin, International Journal of Legal Medicine, 106(4), 190–193. | DOI 10.1007/BF01371335

[6] Sullivan, K. M. – Mannucci, A. – Kimpton, C. P. – Gill, P. 1993: A rapid and quantitative DNA sex test: fluorescencebased PCR analysis of X-Y homologous gene amelogenin, Biotechniques 15(4), 636–641.

[7] Šmarda, J. – Doškař, J. – Pantůček, R. – Růžičková, V. – Koptíková, J. 2005: Metody molekulární biologie. Brno.

[8] Vignatiová, J. 1992: Břeclav-Pohansko II. Slovanské osídlení jižního předhradí. Brno.