Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 1

Název: Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 1
Přispěvatel
Měřínský, Zdeněk (editor)
Klápště, Jan (editor)
Magar, Bernd (překladatel)
Charvátová, Irma (překladatel)
Long, Tony (překladatel)
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2008
Rozsah
226 s.
Edice
  • Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque. Supplementum; I
ISBN
9788021047495
Jazyk
česky
německy
anglicky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 568153
Anotace
  • Sborník je výběrem z příspěvků odpřednášených na doktorandských seminářích pořádaných v rámci grantového projektu GAČR: Moravskoslezská škola doktorských studií. Autoři článků jsou posluchači doktorského studijního programu vědních oborů archeologie a antropologie na Masarykově univerzitě. V úvodu sborníku prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., jako řešitel projektu, krátce charakterizuje jeho vývoj, glosuje jednotlivé doktorské semináře a také obsah samotné publikace. Sborník obsahuje 19 článků. V příspěvcích se čtenář může dozvědět něco ze života paleolitika Jana Kniese, údaje o osídlení Moravy v mladší době kamenné, zajímavosti o zpracovatelích kovů a jejich výrobcích z doby bronzové, nebo také informace o moravské populaci v raném či vrcholném středověku.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvodem
Chapter number Title Custom text
Úvodem | 3–4
Měřínský, Zdeněk
PDF
hidden-section Zum Gellet
Chapter number Title Custom text
Zum Gellet | 5–6
Měřínský, Zdeněk
PDF
Chapter number Title Custom text
Archeologická (ne)čitelnost nomádů (na příkladě Mongolů - Chalchů) | 7–13
Čermáková, Eva
PDF
Chapter number Title Custom text
Spory o moravské diluvium Jana Kniese | 14–27
Kostrhun, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
Lengyelské osídlení střední Moravy : (příspěvek k vypovídacím možnostem dosavadních pramenů) | 28–35
Kalábková, Pavlína
PDF
Chapter number Title Custom text
Sídliště fáze IC kultury s moravskou malovanou keramikou v Mokré u Brna, okr. Brno-venkov | 36–41
Kuča, Martin
PDF
Chapter number Title Custom text
Zahloubené objekty na sídlišti lidu kultury nálevkovitých pohárů v Opavě-Vávrovicích prizmatem interpretace a statistiky | 42–68
Stabrava, Pavel
PDF
Chapter number Title Custom text
K problematike spoločenského postavenia metalurgov v dobe bronzovej : hroby metalurgov z územia Čiech, Moravy a Slovenska | 69–83
Pančíková, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Bronzové nože, dýky a meče z hrobových celků lužické kultury v Horním Slezsku | 84–106
Juchelka, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Hradiště doby popelnicových polí ve východních Čechách | 107–122
Novák, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Příspěvek k poznání pohřebního ritu střední a mladší doby bronzové v oblasti Vyškovské brány | 123–138
Parma, David
PDF
Chapter number Title Custom text
Časný latén na Moravě - stav a perspektivy bádání | 139–144
Goláňová-Vlasatíková, Petra
PDF
Chapter number Title Custom text
Nálezy římských zvonů na území ČR a naddunajské části Dolních Rakous | 145–153
Jílek, Jan
PDF
Chapter number Title Custom text
Nové sídlištní nálezy tzv. zlechovského horizontu na jižní Moravě | 154–174
Zeman, Tomáš
PDF
Chapter number Title Custom text
Historie archeologických výzkumů raně středověkých pohřebišť na území Moravy a Slezska | 175–186
Vachůt, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
Veřejná prostranství (náměstí) středověkého Hradce Králové a jejich proměny : (přehled dosavadního bádání) | 187–198
Bláha, Radek
PDF
Chapter number Title Custom text
Genetická studie dětí z pohřebiště Jižní předhradí - Pohansko | 199–201
Mertlová, Kateřina
PDF
Chapter number Title Custom text
Upřesnění metod určujících biologický věk staroslovanských dětí | 202–207
Křivanová, Michaela
PDF
Chapter number Title Custom text
Metody genetického určení pohlaví u kosterního materiálu | 208–211
Vaňharová, Michaela
PDF
Chapter number Title Custom text
Antropologický materiál z kostela sv. Václava v Ostravě | 212–215
Tvrdý, Zdeněk
PDF
Chapter number Title Custom text
Kosterní materiál v kontextu archeologických nálezů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci | 216–221
Šín, Lukáš
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam použitých zkratek | 222
PDF
hidden-section Seznam autorů
Chapter number Title Custom text
Seznam autorů | 223
PDF