Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury

Obrázek
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2009
Rozsah
253 s.
Edice
  • Etnologické studie; 5
ISBN
9788021049635
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 601902
Anotace
  • Publikace je dalším z výsledků dílčího úkolu v rámci výzkumného záměru FF MU, který je zaměřen na porovnávání sociálních struktur mrtvé a živé kultury. Autory příspěvků k jednotlivým tématům jsou archeologové i etnologové, kteří se pokusili upozornit na vybrané archaické jevy materiální kultury, jež se uchovaly v tradičním lidovém prostředí (ornamentika a motivy na keramice a zemědělském nářadí, typy mužských kalhot, pokrývky hlavy, oděvní plachty, spínadla, devocionálie apod.) od středověku mnohdy až do nedávné doby.
Poznámka
  • Alena Křížová a kolektiv
  • Publikace vznikla v rámci výzkumného záměru MŠM 0021622427.
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
plný text nepřístupný
hidden-section Autoři
Page Chapter number Title
4-5 Autoři | pdf icon
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
6 Úvod | pdf icon Křížová, Alena
Ornament
Page Chapter number Title
9-27 Ornament v kachlovém reliéfu středověkoho a raně novověkého Brna | pdf icon Loskotová, Irena
28-50 Cechovní symbolika a pracovní motivy na keramice 17.-19. století ze sbírky Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně | pdf icon Kalinová, Alena
51-57 Motiv větévky vinné révy (?) na zemědělském nářadí | pdf icon Měchurová, Zdeňka
58-69 "Starobylý" původ lidového ornamentu (podle Vlasty Havelkové) | pdf icon Křížová, Alena
70-78 "Ako jednotlivé kultúry boly [i.e. boli] na seba nanášané" : pohled na ornament v díle Antonína Václavíka | pdf icon Rejsek, Miloš
Oděv
Page Chapter number Title
81-90 Plachty jako relikt středověkého svrchního oděvu | pdf icon Jeřábková, Alena
91-106 Valašské úvodnice ve sbírkách Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm | pdf icon Drápalová, Lenka
107-121 Spodky - málo známá součást mužského oděvu českého středověku | pdf icon Šimša, Martin
122-130 Pokrývky hlavy ze stromové houby troudnatce kopytovitého | pdf icon Michalička, Václav
131-138 Inspirační zdroje českého krajkářství | pdf icon Mertová, Petra
Šperk
Page Chapter number Title
141-159 Podoba středověkého šperku (s přihlédnutím ke sbírkám a nálezům na jižní Moravě) | pdf icon Šlancarová, Věra; Křížová, Alena
160-169 Kovové součásti středověkých oděvů získané archeologickými výzkumy v Jihlavě | pdf icon Macháňová, Lenka
170-186 Devocionálie jako předměty religiózní i dekorativní povahy | pdf icon Králíková, Michaela; Králík, Miroslav
187-195 Od středověkých amuletů k "žužu" přívěskům | pdf icon Čermáková, Eva
196-212 Oděvní spínadla jako archaický typ lidového šperku | pdf icon Hričková, Jitka; Křížová, Alena
213-231 Sředověké motivy ve šperku a bižuterii 19. století | pdf icon Křížová, Alena
hidden-section Zkratky
Page Chapter number Title
232 Zkratky | pdf icon
hidden-section Prameny
Page Chapter number Title
233-234 Prameny | pdf icon
hidden-section Literatura
Page Chapter number Title
235-244 Literatura | pdf icon
hidden-section Rejstřík
Page Chapter number Title
245-253 Rejstřík | pdf icon
hidden-section Etnologické studie
Page Chapter number Title
[255] Etnologické studie | pdf icon