Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie : kontexty doby a díla

Obrázek
Přispěvatel
Drápala, Daniel (Editor)
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
Rok vydání
2010
Rozsah
219 s.
Edice
  • Etnologické studie; 7
ISBN
9788021053649
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 668320
Anotace
  • Kolektivní monografie věnovaná profesoru Masarykovy univerzity Antonínu Václavíkovi sumarizující v jednotlivých oddílech jeho životní osudy, odborné aktivity, vztah k rodnému kraji i vliv na formování tzv. moravské národopisné školy by měla přispět k důkladnějšímu poznání nejen osobnosti a přínosu prof. A. Václavíka pro společenské vědy, ale také stát se cennou příručkou k seznámení s tematickou škálou národopisného bádání prvních dvou třetin 20. století, s vývojovými etapami etnografického muzejnictví i rozličnými metodami uplatňovanými ve vědecké práci. Přínosná je také pro dějiny oboru. Mohou ji využít nejen vědečtí pracovníci, ale v hojné míře i studenti etnologie a dalších společensko-vědních oborů, muzejní pracovníci i laičtí dokumentátoři a nadšenci pro lidovou kulturu v terénu.
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
plný text nepřístupný
hidden-section Autoři
Page Chapter number Title
7-8 Autoři | pdf icon
Osobnost a dílo Antonína Václavíka
Page Chapter number Title
11-17 Antonín Václavík a česká etnografie druhé poloviny 20. století | pdf icon Jančář, Josef
19-26 Antonín Václavík a jeho význam pro muzejní prezentaci lidové kultury | pdf icon Melzer, Miloš
27-36 Antonín Václavík a Slovácké museum v Uherském Hradišti | pdf icon Habartová, Romana; Tarcalová, Ludmila
37-43 Volkskunst und Gewebe – dílo Antonína Václavíka v dobovém kontextu | pdf icon Křížová, Alena
45-52 Nápěvky mluvy – společné téma Antonína Václavíka a Leoše Janáčka | pdf icon Procházková, Jarmila
53-60 Antonín Václavík a studium lidového malířství na skle | pdf icon Kalinová, Alena
61-66 Reflexe obyčeje vynášení smrti a přinášení máje jako součást jarně novoročního cyklu v díle Antonína Václavíka | pdf icon Horák, Vladimír Jaromír
67-73 Prínos Antonína Václavíka k rozvoju slovenskej chorvatistiky | pdf icon Botík, Ján
75-82 Problematika sociálnej kultúry | pdf icon Škovierová, Zita
Luhačovické Zálesí - rodný kraj Antonína Václavíka
Page Chapter number Title
85-94 Kořeny poznání – Antonín Václavík a luhačovické Zálesí | pdf icon Petráková, Blanka
95-101 Dokumentace tradičního stavitelství v díle Antonína Václavíka | pdf icon Prudká, Alena
103-112 Luhačovické Zálesí objektivem Karla Fojtíka | pdf icon Zobačová, Andrea
113-122 Proměny dialektu luhačovického Zálesí v uplynulých sto letech | pdf icon Kolařík, Josef
Moravská národopisná škola
Page Chapter number Title
125-133 Moravská národopisná škola : realita či fikce? | pdf icon Válka, Miroslav
135-141 O Václavíkově projektu Horňácká dědina | pdf icon Holý, Dušan
143-146 Monografie Valašska a Antonín Václavík | pdf icon Kovářů, Věra
147-155 Osobnost Zdenky Jelínkové a česká etnochoreologie | pdf icon Pavlicová, Martina
Materiály
Page Chapter number Title
159-160 Zajišťování štěstí v příbytcích našeho lidu : (příspěvky k duchové kultuře lidu) | pdf icon Václavík, Antonín
161-164 Odysea jednoho vědeckého díla | pdf icon
165-176 Fotografie Antonína Václavíka z luhačovického Zálesí | pdf icon Václavík, Antonín
177-191 Antonín Václavík - Bibliografie | pdf icon Jeřábek, Richard; Válka, Miroslav; Melzer, Miloš; Drápala, Daniel
Page Chapter number Title
193-203 Antonín Václavík (1891-1959) and European ethnology: contexts of the time and works : summary | pdf icon
hidden-section Seznam zkratek
Page Chapter number Title
205-206 Seznam zkratek | pdf icon
hidden-section Prameny
Page Chapter number Title
207-208 Prameny | pdf icon
hidden-section Literatura
Page Chapter number Title
209-218 Literatura | pdf icon
Page Chapter number Title
219 Etnologické studie : [přehled svazků vyšlých v edici] | pdf icon