Úvod

Název: Úvod
Zdrojový dokument: Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropy a Balkánu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, pp. 5-6
Rozsah
5-6
Typ
Předmluva; Doslov
Jazyk
česky
Přístupová práva
plný text nepřístupný
Licence: Neurčená licence