Antropologická charakteristika kostrových pozůstatků z raně středověkého pohřebiště v Radomyšli, okr. Strakonice (poloha "Tomanovna")

Název: Antropologická charakteristika kostrových pozůstatků z raně středověkého pohřebiště v Radomyšli, okr. Strakonice (poloha "Tomanovna")
Variantní název:
  • Anthropological characteristics of skeletal remains from an early-mediaeval burial ground in Radomyšl, Strakonice district ("Tomanovna" location)
  • Eine anthropologische Charakteristik der Skelettüberreste vom frühmittelalterlichen Gräberfeld in Radomyšl, Bez. Strakonice (Lage "Tomanovna")
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2010, roč. 35, č. 1-2, s. 135-140
Rozsah
135-140
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V předkládané studii uvádíme výsledky antropologické analýzy raně středověkého souboru z polohy "Tomanovna" na pohřebišti v Radomyšli. Celkem byly posouzeny pozůstatky minimálně 56 jedinců z 22 hrobů. Ve většině hrobů byly nalezeny pozůstatky více osob v neanatomické poloze, pouze deset hrobů obsahovalo skelet jednoho jedince. V souboru šestnácti nedospělých a čtyřiceti dospělých byly zastoupeny všechny věkové kategorie s výjimkou novorozenců a nejmenších dětí do šesti měsíců. Z metrického hlediska převažovali jedinci s brachykranními lebkami, což by posouvalo celý soubor do mladšího období, od 13. století výše. Z nečetných patologických odchylek bychom zmínili nález osteomyelitis purulenta chronica se zarakveným sekvestrem na humeru z hrobu 18.
This study presents the results of anthropological analysis of an early-mediaeval series from the "Tomanovna" location in the Radomyšl burial ground. In total, the remains of 56 individuals from 22 graves have been assessed. The majority of graves contained the remains of several persons in non-anatomical positions; only 10 graves contained a single skeleton each. The series, comprising 16 children and 40 adults, features all age categories, with the exception of babies and infants up to 6 months. In metric terms, Brachycephalic individuals prevailed, which could shift the dating of the whole series to a more recent period, from the 13th century onwards. Among sporadic pathological deviations, a find of osteomyelitis purulenta chronica with calcified sequester of the humerus from grave 18 is worthy of note.
Reference
[1] ACSÁDI, G.–NEMESKÉRI, J., 1970: History of human life and mortality. Budapest.

[2] BACH, H., 1965: Zur Berechnung der Körperhöhe aus den langen Gliedmassenknochen weiblicher Skelette, Anthropologischer Anzeiger 29, 12–21.

[3] BLAJEROVÁ, M., 1970: Určování individuálního věku na skeletech dětí a dospívajících jedinců – Bestimmung des individuellen Alters der Skelette von Kindern und heranreifenden Individuen, AR XXII, 159–168.

[4] BREITINGER, E., 1937: Zur Berechnung der Körperhöhe aus den langen Gliedmassenknochen weiblicher Skelette, Anthropologischer Anzeiger 14, 249–274.

[5] BRŮŽEK, J., 1991: Fiabilité des procédures de détermination du sexe à partir de l'os coxal. Implication a l'étude du dimorphisme sexuel de l'homme fossile. Thèse de Doctorat Museum National d'Histoire Naturelle. Paris.

[6] BRŮŽEK, J.–FEREMBACH, D., 1992: Fiabilité de la méthode visuelle de détermination du sexe à partie du bassin, proposée par le "Groupe de travail d'Anthropologues européens". Application à l'os coxal. Estratto dall'Archivio per l'Anthropologia e la Ethnologia 72, 145–161.

[7] FEREMBACH, D.–SCHWIDETZKY, I.–STLOUKAL, M., 1979: Empfehlungen für die Alters- und Geschlechtsdiagnose am Skelett, Homo 30/2, 1–32.

[8] GILBERT, B. M.–McKern, T. W., 1973: A Method for Aging the Female Os Pubis, American Journal of Physical Anthropology 38. In: Stloukal, M. et al., Antropologie. Příručka pro studium kostry, 31–38. Praha. | DOI 10.1002/ajpa.1330380109

[9] LOVEJOY, C. O.–MEINDEL, R. S.–PRZYBECK, T. R.–MENSFORTH, R. P., 1985: Chronological metamorphosis of the auricular surface of the ilium: a new method for the determination ofadult skeletal age at death, American Journal of Physical Anthropology 68, 15–28. | DOI 10.1002/ajpa.1330680103

[10] MARTIN, R.–SALLER, K., 1957: Lehrbuch der Anthropologie. Stuttgart.

[11] McKERN, T. W.–STEWART, T. D., 1957: Skeletal Age Changes in Young American Males, Analyzed from Standpoint of Identification. Quartermaster Research and Development Center, US Army, Technical Report EP 45. Natick, Massachusetts.

[12] MEINDL, R. S.–LOVEJOY, C. O., 1985: Ectocranial Suture Closure: A Revised Method for the Determination of Skeletal Age at death Based on the Lateral-Anterior Sutures, American Journal of Physical Anthropology 68, 57–66. | DOI 10.1002/ajpa.1330680106

[13] NEMESKÉRI, J.–HARSÁNYI, L.–ACSÁDI, G., 1960: Methoden zur Diagnose des Lebensalters von Skelettfunden, Anthropologischer Anzeiger 24, 70–95.

[14] SAUNDERS, S.–HOPPA, R.–SOUTHERN, R., 1993: Diaphyseal Growth in a Nineteenth Century Skeletal Sample of Subadults from St. Thomas' Church Belleville, Ontario, International Journal of Osteoarchaeology 3, 265–281. | DOI 10.1002/oa.1390030405

[15] STLOUKAL, M.–HANÁKOVÁ, H., 1978: Die Länge des Längenknochen altslawischer Bevölkerungen unter besonderer Berücksichtigung von Wachstumfragen, Homo 29, 53–69.

[16] STLOUKAL, M.–VYHNÁNEK, L., 1976: Slované z velkomoravských Mikulčic. Praha.

[17] UBELAKER, D. H., 1978: Human skeletal remains. Chicago.