Středověký městský dům v České Lípě

Název: Středověký městský dům v České Lípě
Variantní název:
  • A mediaeval town house in Česká Lípa
  • Ein mittelalterliches Stadthaus in Česká Lípa (Böhmisch Leipa)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 2, s. 455-469
Rozsah
455-469
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Středověké osídlení České Lípy ze 13. století dokládá povrchový sběr na území Staré Lípy a relikty zemnic. Jako město se konstituovala v první třetině 14. století. Zděná architektura naznačuje užívání průjezdového a síňového typu domu, oba na hloubkové parcele o šířce od 6 do 10 m, a typ domu šířkového, zabírajícího parcely široké 12 až 20 m. Jejich jednoznačné určení a datace však naráží na řadu problémů.
That the oldest mediaeval settlement in Česká Lípa dates from the 13th century has been confirmed by surface collection on the territory of Stará Lípa and the relics of sunken constructions. The town of Česká Lípa came into existence in the first third of the 14th century. Masonry architecture indicates the employment of gateway- and vestibule-type houses with frontages of 6–10 m, and houses of a wide type with frontages of 12–20 m. However, clear characterization and dating of them are associated with a number of problems.