Archaeologia historica 2011, roč. 36, č. 2

Obrázek
Rok
2011
Rok vydání
2011
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Poznámka
  • V tomto čísle je zařazena část příspěvků přednesených na XLII. mezinárodní konferenci archeologie středověku České a Slovenské republiky na téma Člověk před hradbou a za hradbou, Brtnice 20.–24. září 2010.
  • Překlady německých resumé Bernd Magar, Eva Zumpfe, anglických abstrakt Irma Charvátová, Tony Long; jazykové korektury Zuzana Doušková (čeština) a Anton Pasienka (slovenština).
Osídlení, zaniklé vesnice a jejich příslušenství – Besiedelung, Dorfwüstungen und ihr Zubehör
Page Title
319-342 Středověké osídlení Rokycanska a problematika zaniklých vsí Vařeka, Pavel; Holata, Lukáš; Rožmberský, Petr; Schejbalová, Zdeňka | pdficon
343-350 Nově zjištěné mladohradištní sídliště v Čelechovicích, okr. Kladno Procházka, Milan | pdficon
351-372 Studium sídelních struktur na Českobudějovicku se zaměřením na zaniklé středověké vesnice Čapek, Ladislav | pdficon
373-385 Příspěvek k možnostem studia sídelních forem a mikroreliéfu raně středověkých vesnic v lesním prostředí Holata, Lukáš | pdficon
387-394 Zaniklá středověká vesnice Roudnička – "Mořina" pod Plešivcem (okr. Příbram) Korbová Procházková, Lucie | pdficon
395-405 Možnosti a limity využití berní ruly jako prostředku poznání sítě vodních mlýnů západního a jihozápadního Plzeňska Funk, Lukáš; Galusová, Lucie | pdficon
Památky sakrální a profánní architektury, ohlasy věrských představ – Denkmäler der sakralen und profanen Architektur, Widerklänge der Glaubensvorstellungen
Page Title
409-422 K problematike stredovekého portálu kláštorného kostola v Šahách Oriško, Štefan | pdficon
423-430 Románsky kostol v Rákoši Fűryová, Klára | pdficon
431-453 Archeologické výzkumy několika venkovských kostelů na Jihlavsku Zimola, David; Vokáč, Milan | pdficon
455-469 Středověký městský dům v České Lípě Gabriel, František; Kursová, Lucie | pdficon
471-482 Vrcholnostredoveký objekt s telom zomrelého zo Senca-Svätého Martina Hanuliak, Milan; Šefčáková, Alena | pdficon
Hmotná kultura – Sachkultur
Page Title
485-521 Zhodnocení kovových artefaktů z Nedakonic : příspěvek k lokalizaci husitského Nového Tábora Źákovský, Petr | pdficon
523-540 Špendlík – před hradbou a za hradbou Omelka, Martin; Řebounová, Otakara; Šlancarová, Věra | pdficon
541-555 Stredoveké a novoveké keramické potrubia zo Slovenska Nagy, Peter; Čurný, Marián | pdficon
557-571 Soubor kachlů z hradu Lukova objevený během záchranných prací (do roku 2009) Pavlík, Čeněk | pdficon
573-581 K ikonografii zobrazenia Bitka dvoch mužov (hráčov) Smoláková, Mária | pdficon
583-591 Hrnčířská formička z Jičína Peroutková Matějková, Kristýna | pdficon
593-624 Fragment pohřebních šatů a závoj, tzv. kruseler, z rakve českých královen z královské hrobky v katedrále sv. Víta Bravermanová, Milena | pdficon
Kronika – Chronik
Page Title
625-626 Rozloučení s Ladislavem Hrdličkou, 4. dubna 1937 Sabinov – 30. dubna 2011 Praha Klápště, Jan | pdficon
626-629 Vzpomínka na Rudolfa Turka, 20. června 1910 – 13. listopadu 1991 Princová, Jarmila | pdficon
629-630 Za PhDr. Jaroslavem Králem, 15. listopadu 1921 – 3. června 2011 Měřínský, Zdeněk | pdficon
Zprávy – Mitteilungen
Page Title
631 XLII. mezinárodní konference archeologie středověku Vohryzek, Stanislav | pdficon
632-633 Seminář – 940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Nechvátal, Bořivoj | pdficon
634-638 Internetová encyklopedie dějin Brna Loskotová, Irena; Lečbychová, Olga | pdficon
639 [Varhaník, Jiří; Malý, Stanislav. Zákon o státní památkové péči: komentář] Mrázková, Iva | pdficon
hidden section Seznam autorů
Page Title
640 Seznam autorů | pdficon
hidden section Zkratky
Page Title
641-[644] Zkratky | pdficon
Page Title
[647] Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | pdficon