Hrnčířská formička z Jičína

Název: Hrnčířská formička z Jičína
Variantní název:
  • A potter's mould from Jičín
  • Eine kleine Töpferform aus Jičín (Jitschin)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 2, s. 583-591
Rozsah
583-591
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek se zabývá hrnčířskou formičkou, kterou se podařilo nalézt při výzkumu zaniklého městského příkopu v Jičíně. Krom základního popisu předmětu a rozboru jeho motivu se krátce věnuje i představení hrnčířského řemesla v daném regionu. Současně se snaží poskytnout přehled dosud publikovaných analogií a zamýšlí se nad vývojem reliéfní výzdoby keramických nádob na našem území.
The article introduces a potter's mould excavated during the research into a derelict town ditch in Jičín. Apart from the basic description of the item and an analysis of its motif, the contribution discusses pottery in the region. It also presents an overview of similar items published so far, and considers the development of relief decoration of ceramic vessels on Czech and Moravian territory.