Internetová encyklopedie dějin Brna

Název: Internetová encyklopedie dějin Brna
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 2, s. 634-638
Rozsah
634-638
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Zpráva
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] LEČBYCHOVÁ, O.–JINDÁČEK, M., 2011: A Database System for Administering and Archiving of Archaeological Information Heritage. In: Proceedings of the 14th International Congress "Cultural Heritage and New Technologies", Vienna, 184–190, e-book edition http://www.stadtarchaeologie.at/?page_id=1322, cit. 18. 2. 2011.

[2] LOSKOTOVÁ, I., 2008:. Internetová encyklopedie dějin Brna (www.encyklopedie.brna.cz) – možnost oživení archeologických památek? – The Internet Encyclopedia of the History of Brno – Is it possible to restore archeological relics to life?, Veřejná archeologie 2. Příspěvky ke konferenci Archeologie a veřejnost 2005, 63–67.

[3] McMANAMON, F. P., 1991: The Many Publics for Archaeology, American Antiquity 56, no. 1, 121–130. | DOI 10.1017/S0002731600067299

[4] McMANAMON, F. P.–HATTON, A., 2000: Introduction: Considering Cultural Resource Management in Modern Society. In: Cultural Resource Management in Contemporary Society: Perspectives on Managing and Presenting the Past, One World Archaeology 33, ed. F. P. McManamon and A. Hatton, 1–19. London.

[5] RAMOS, M.–DUGANNE, D., 2000: Exploring Public Perceptions and Attitudes about Archaeology. Harris Interactive, Inc., for the Society for American Archaeology. Washington, D. C.

[6] http:www.brno1645.cz/, cit. 18. 2. 2011.

[7] http:www.cz-museums.cz/amg/faces/web/gloria_musealis/vitezne-projekty, cit. 18. 2. 2011.

[8] http:encyklopedie.brna.cz/home-mmb/, cit. 18. 2. 2011.