Loskotová, Irena

Varianty jmen:

Loskotová, Irena (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 35.

Článek
Loskotová, Irena. Brněnské kachle se starozákonními hrdiny. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 663–678.

Článek
Loskotová, Irena. [Chybová, Helena. Kroměříž zmizelá a znovu objevená aneb Historie ukrytá pod dlažbou města]. Archaeologia historica. 2010, roč. 35, č. 1-2, s. 487–488.

Kapitola
Loskotová, Irena. Ikonografie středověkých kachlů jako pramen lidové kultury. In: Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie. 2006, s. 107–120.

Článek
Loskotová, Irena; Lečbychová, Olga. Internetová encyklopedie dějin Brna. Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 2, s. 634–638.

Článek
Loskotová, Irena. Jan Klápště: The Archaeology of Prague and the Medieval Czech Lands, 1100–1600. Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 1, s. 342–343.

Článek
Jordánková, Hana; Loskotová, Irena. K předlokačnímu osídlení Brna. Archaeologia historica. 2006, roč. 31, č. [1], s. 119–130.

Článek
Procházka, Rudolf; Loskotová, Irena. K topografii a interpretaci předlokačního osídlení brněnského historického jádra. Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 169–188.

Článek
Hložek, Martin; Loskotová, Irena. Kachle s otisky textilu. Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 2, s. 849–861.

Článek
Jordánková, Hana; Loskotová, Irena. Kachlová kamna v prostorách minoritského kláštera v Brně. Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 445–456.

Kapitola
Loskotová, Irena; Hložek, Martin; Tymonová, Markéta. Kachlové série - závěr. In: Gregerová, Miroslava. , Hložek, Martin. , Holub, Petr. , Jordánková, Hana. , Loskotová, Irena. , Měchurová, Zdeňka. , Nosek, Vojtěch. , Sedláčková, Lenka. , Tymonová, Markéta. , Jagosz-Zarzycka, Zofia. , Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021, s. 313–321.

Článek
Loskotová, Irena. Keramika ze švédského zákopu před Brnem. Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 309–313.

Kapitola
Loskotová, Irena; Hložek, Martin; Tymonová, Markéta. Klanění mudrců. In: Gregerová, Miroslava. , Hložek, Martin. , Holub, Petr. , Jordánková, Hana. , Loskotová, Irena. , Měchurová, Zdeňka. , Nosek, Vojtěch. , Sedláčková, Lenka. , Tymonová, Markéta. , Jagosz-Zarzycka, Zofia. , Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021, s. 97–177.

Kapitola
Jagošová, Lucie; Loskotová, Irena. Oddělení muzeologie ústavu archeologie a muzeologie. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 147–150.

Článek
Jordánková, Hana; Loskotová, Irena; Merta, David. Odraz domácí války v produkci brněnských kamnářů druhé poloviny 15. století. Archaeologia historica. 2004, roč. 29, č. [1], s. 581–597.

Kapitola
Loskotová, Irena. Ornament v kachlovém reliéfu středověkoho a raně novověkého Brna. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, s. 9–27.

Článek
Hložek, Martin; Loskotová, Irena. Příspěvek k mobilitě v kamnářském řemesle. Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 2, s. 449–460.

Kapitola
Loskotová, Irena; Hložek, Martin; Jagosz-Zarzycka, Zofia. Provinilý lev. In: Gregerová, Miroslava. , Hložek, Martin. , Holub, Petr. , Jordánková, Hana. , Loskotová, Irena. , Měchurová, Zdeňka. , Nosek, Vojtěch. , Sedláčková, Lenka. , Tymonová, Markéta. , Jagosz-Zarzycka, Zofia. , Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021, s. 277–312.

Článek
Loskotová, Irena. Rostlinné motivy reliéfních kachlů středověkého Brna. Archaeologia historica. 2008, roč. 33, č. [1], s. 529–538.

Kapitola
Loskotová, Irena; Hložek, Martin; Tymonová, Markéta. Rytířská kamna. In: Gregerová, Miroslava. , Hložek, Martin. , Holub, Petr. , Jordánková, Hana. , Loskotová, Irena. , Měchurová, Zdeňka. , Nosek, Vojtěch. , Sedláčková, Lenka. , Tymonová, Markéta. , Jagosz-Zarzycka, Zofia. , Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021, s. 206–276.

Kapitola
Loskotová, Irena; Menoušková, Dana. Slovo úvodem. In: Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. 2011, s. 4.

Článek
Loskotová, Irena. [Souchopová, Věra; Stránský, Karel. Tajemství dávného železa: archeometalurgie objektivem mikroskopu]. Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 868–869.

Článek
Jordánková, Hana; Loskotová, Irena. Špilberská kachlová kamna a jejich stavebníci. Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 555–587.

Článek
Loskotová, Irena. Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Morava). Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 189–208.

Článek
Hložek, Martin; Jordánková, Hana; Loskotová, Irena. The provenance of raw materials for the manufacture of a knight stove from Petrov, Brno. Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 2, s. 491–509.