Keramika ze švédského zákopu před Brnem

Název: Keramika ze švédského zákopu před Brnem
Variantní název:
  • Die Keramikfunde aus einer schwedischen Schanze vor Brno
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 309-313
Rozsah
309-313
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] HIMMELOVÁ, Z.-PROCHÁZKA, R., 1990: On the characteristic of some components of material culture and public health care of the town of Brno in the 16th-17th century, Studies in postmedieval archaeology, Praha, 127-168.

[2] LOSKOTOVÁ, I.-HANÁK, V., 1995/96: Švédský zákop před Brnem, In: Forum brunense 7, 143-151.

[3] MALÍK, P.-PEŠKA, M., 1994: Soubor časně novověké keramiky z Moravského Krumlova, In: SPFFBU E39, 93-111.

[4] MICHNA, P., 1970: Ein Massenfund mittelalterlicher Keramik aus Brünn Dvořák Gasse, Čas. mor. musea LV, vědy společenské, 121-156.

[5] NOVOTNÝ, B., 1959: Hromadný nález ze 16. století v Brně, Fontes arceologicae Moraviae I//, Brno.

[6] SAMEK, B., 1994: Umělecké památky Moravy a Slezska, 1. svazek A/I, Praha.

[7] ŠEBELA, L.-VANĚK, J., 1985: Hromadný nález za studny v areálu bývalého bratrského sboru v Ivančicích, Ivančice.