Archaeologia historica 1997, roč. 22, č. [1]

Obrázek
Rok
1997
Rok vydání
1997
A. Sakrální stavby a pohřebiště – Sakralbauten und Gräberfelder
Page Title
9-20 Archeologický výskum kostola sv. Michala v Nitre, časť Dražovce a v jeho okolí - informácia o výsledkoch Ruttkay, Alexander | pdficon
21-28 Doterajšie výsledky umeleckohistorického výskumu rím. kat. kostola sv. Michala v Dražovciach Paulusová, Silvia | pdficon
29-[38] Architektúra neskororománskej rotundy v Šiveticiach Oriško, Štefan | pdficon
39-48 Neskororománsky portál kostola sv. Egídia v Iliji : (Výsledky najnovšieho stavebno-historického a reštaurátorského prieskumu) Smoláková, Mária | pdficon
49-60 Příspěvek ke stavebnímu vývoji bývalého dominikánského kláštera v Českých Budějovicích Thoma, Juraj | pdficon
61-96 K nálezové problematice mladohradištního pohřebiště v Radomyšli u Strakonic : (Památce Borise Novotnáho 1922-1983) Nechvátal, Bořivoj | pdficon
B. Výzkum měst – Erforschung der Städte
Page Title
99-102 Stredoveké mestá v regióne hornej Nitry vo svetle archeologických výskumov Remiašová, Marta | pdficon
103-113 Výsledky výskumu v Nitre-Starom meste v r. 1994 Ruttkayová, Jaroslava; Ruttkay, Matej | pdficon
115-119 Archeologický výzkum v Chrudimi v roce 1996 Frolík, Jan; Sigl, Jiří | pdficon
121-128 Archeologie v Kutné Hoře v roce 1996 - stav a perspektivy Frolík, Jan; Tomášek, Martin | pdficon
129-[144] Ze starší historie Ústavu šlechtičen na Pražském hradě Kašička, František | pdficon
145-158 Jihomoravská a dolnorakouská města, jejich místo v kulturním vývoji a odraz v hmotné kultuře Měřínský, Zdeněk; Zumpfe, Eva | pdficon
C. Výzkum opevněných sídel – Erforschung der befestigten Sitze
Page Title
161-[168] Dončov hrad a vrcholnostredoveké refúgium nad Zvolenom Hanuliak, Václav; Šimkovic, Michal | pdficon
169-180 Výsledky doterajšieho výskumu Archívneho krídla Bojnického hradu Remiašová, Marta; Malečková, Katarína; Bóna, Martin | pdficon
181-[190] Archeologický výskum Mestského hradu v Banskej Bystrici Mácelová, Marta | pdficon
191-198 Mestský hrad v Banskej Štiavnici a jeho vzťah k mestu Labuda, Jozef | pdficon
199-215 Hrady v hrazených moravských městech Plaček, Miroslav | pdficon
217-228 Lucemburský Křivoklát ve světle archeologického výzkumu Durdík, Tomáš | pdficon
229-233 Výsledky průzkumu tvrze v Hamru (okr. Tábor) Chotěbor, Petr | pdficon
235-247 Výzkum hradu Helfenštejna v Moravské bráně Kohoutek, Jiří | pdficon
249-272 Městské hrady v českém Slezsku Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin | pdficon
D. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Page Title
275-286 Možnosti a problémy výskumu šperkov z 10.-13. storočia Hanuliak, Milan | pdficon
287-300 Príspevok k štúdiu materiálnej kultúry na území Bratislavy v období stredoveku a na začiatku novoveku Hoššo, Jozef | pdficon
301-[307] Metalografický rozbor stredovekého téglika s kovom z Mýta pod Ďumbierom (okr. Banská Bystrica) Mihok, Ľubomír; Hollý, Alojz; Mácelová, Marta | pdficon
309-313 Keramika ze švédského zákopu před Brnem Loskotová, Irena | pdficon
315-[319] Nález akustických nádob v kostele minoritského kláštera v Chebu Varhaník, Jiří | pdficon
321-329 Specifický typ poháru z pražských nálezů Dragoun, Zdeněk | pdficon
331-[344] Sklo ve výbavě středověkého mosteckého domu Černá, Eva | pdficon
345-362 Zobrazení Ježíše v dospělé podobě na českých gotických reliéfních kachlích Hazlbauer, Zdeněk | pdficon
363-[385] Pohřební textilie z hrobu Rudolfa II. v královské hrobce v katedrále sv. Víta na Pražském hradě Bravermanová, Milena; Čierna, Andrea | pdficon
Page Title
387 Zastavení u významného životního jubilea PhDr. Bela Pollu. DrSc. (12. dubna 1917) Nekuda, Vladimír | pdficon
Recenze – Buchbesprechungen
Page Title
393-397 [Pieta, Karol. Liptovská Mara. Včasnohistorické centrum severného Slovenska] Měřínský, Zdeněk | pdficon
397-[398] [Sv. Kliment u Lipůvky. významná památka z počátku našich dějin. Sborník statí o této důležité archeologické lokalitě a poutním místě] Nekuda, Vladimír | pdficon
hidden section Seznam autorů
Page Title
399 Seznam autorů | pdficon