Specifický typ poháru z pražských nálezů

Název: Specifický typ poháru z pražských nálezů
Variantní název:
  • Der spezifische Typ des Bechers aus den Präger Funden
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 321-329
Rozsah
321-329
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] DRAGOUN, Z.-LOCHMANN, Z., 1991: Objevení torza románského domu na nádvoří Clam-Gallasova paláce v Praze, Archaeologica Pragensia 11, 139-157.

[2] DROBNÁ, Z., 1963: Česká středověká keramika, in: Středověká keramika v Československu, NM Praha, 10-14.

[3] RADOMĚRSKÝ, P., 1971: Zur Typologie und Morphologie der mittelalterlichen Keramik in Böhmen und Mähren. Katalog zu der Sonderausstellung im Landschaftmuseum des Niederrheins in Krefeld, Burg Linn, 15. 10. 1971-15. 1. 1972.

[4] RICHTEROVÁ, J., 1985: Výzkum na Jungmannově nám. v Praze 1 (Předběžná zpráva), Archaeologica Pragensia 6, 173-189.