Specifický typ poháru z pražských nálezů

Title: Specifický typ poháru z pražských nálezů
Variant title
Der spezifische Typ des Bechers aus den Präger Funden
Source document: Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 321-329
Extent
321-329
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] DRAGOUN, Z.-LOCHMANN, Z., 1991: Objevení torza románského domu na nádvoří Clam-Gallasova paláce v Praze, Archaeologica Pragensia 11, 139-157.

[2] DROBNÁ, Z., 1963: Česká středověká keramika, in: Středověká keramika v Československu, NM Praha, 10-14.

[3] RADOMĚRSKÝ, P., 1971: Zur Typologie und Morphologie der mittelalterlichen Keramik in Böhmen und Mähren. Katalog zu der Sonderausstellung im Landschaftmuseum des Niederrheins in Krefeld, Burg Linn, 15. 10. 1971-15. 1. 1972.

[4] RICHTEROVÁ, J., 1985: Výzkum na Jungmannově nám. v Praze 1 (Předběžná zpráva), Archaeologica Pragensia 6, 173-189.