Dragoun, Zdeněk

Name variants:

Dragoun, Zdeněk (preferred)
Content type
Displaying 1 - 15 of 15.

Article
Dragoun, Zdeněk. Archeologický výzkum rotundy sv. Jana Křtitele pod Pražským hradem v r. 1986 a 1987. Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 403–416.

Article
Dragoun, Zdeněk. Kachle z Karlova mostu. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 255–268.

Article
Dragoun, Zdeněk. K technologii povrchové úpravy pražských pohárů. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 347–349.

Article
Dragoun, Zdeněk. Nález olověné hřivny v Řetězové ulici na Starém Městě pražském. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 359–364.

Article
Dragoun, Zdeněk. Nález románské stavby v areálu sv. Jiljí na Starém Městě pražském. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 31–41.

Article
Dragoun, Zdeněk. Poutní odznak z Kolína nad Rýnem z výzkumu v Rybné ulici na Starém Městě pražském. Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 491–495.

Article
Dragoun, Zdeněk. Rytiny v románské Malostranské mostecké věži v Praze a otázka jejich restaurování. Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 307–317.

Article
Dragoun, Zdeněk. Specifický typ poháru z pražských nálezů. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 321–329.

Article
Dragoun, Zdeněk. Středověká podlaha v kostele sv. Anny v areálu kláštera dominikánek na Starém Městě pražském. Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 273–281.

Article
Dragoun, Zdeněk. Výsledky sondáže v rotundě sv. Kříže na Starém Městě pražském. Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 383–393.

Article

Article
Dragoun, Zdeněk. Záchranný výzkum v kostele sv. Martina ve zdi na Starém Městě pražském. Archaeologia historica. 1979, vol. 4, iss. [1], pp. 33–41.

Article
Kouřil, Pavel; Tymonová, Markéta; Dragoun, Zdeněk; Slivka, Michal. Závěrečné usnesení XXXIV. mezinárodní konference archeologie středověku. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 5.

Article
Dragoun, Zdeněk. Zjišťovací výzkum u věže kostela sv. Michala na Starém Městě pražském. Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 287–292.