Archeologický výzkum rotundy sv. Jana Křtitele pod Pražským hradem v r. 1986 a 1987

Název: Archeologický výzkum rotundy sv. Jana Křtitele pod Pražským hradem v r. 1986 a 1987
Variantní název:
  • Archäologische Erforschung der Rotunde St.-Johannes-des-Täufers unterhalb der Prager Burg in den Jahren 1986-87
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 403-416
Rozsah
403-416
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Borkovský Ivan 1965: Levý Hradec, Praha.

[2] Dragoun Zdeněk 1986: Rotunda sv. Jana v Oboře, Památky a příroda 11, s. 521—530.

[3] Hammerschmid Johann Florian 1723: Prodromus Gloriae Pragenae, Praha.

[4] Heroutová Marie—Líbal Dobroslav—Novosadové Olga 1966: Pasport domu čp. 322 III, odd. dokumentace PSSPPOP.

[5] Krumphanzlová Zdeňka 1974: Chronologie pohřebního invetáře vesnických hřbitovů 9.—11. století v Čechách, PA LXV, s. 34—110.

[6] Nechvátal Bořivoj—Radoměrský Pavel 1964: Mladohradištní pohřebiště v Radomyšli u Strakonic, AR XVI, s. 655—685.

[7] Schaller Jaroslaus 1795: Beschreibung der Königlichen Haupt- und Residenzstadt Prag II, Praha.