Poutní odznak z Kolína nad Rýnem z výzkumu v Rybné ulici na Starém Městě pražském

Název: Poutní odznak z Kolína nad Rýnem z výzkumu v Rybné ulici na Starém Městě pražském
Variantní název:
  • Pilgerzeichen aus Köln am Rhein aus der Forschung in Rybná-Straße in Präger Altstadt
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 491-495
Rozsah
491-495
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] GUTH, KAREL, 1918: Vývoj výzdoby zvonů v Čechách, Ročenka Kruhu pro pěstování dějin umění za rok 1917, s. 12-15, Praha. 1

[2] KAZMIERCZYK, JÓZEF, 1966: Wroclaw lewobrzezny we wczesnym sredniowieczu I, Wroclaw-Warszawa-Kraków.

[3] KOENIGSMARKOVÁ, HELENA, 1986: Práce z prostých kovů, in: Středověké umělecké řemeslo ze sbírek UPM, s. 18-30, Praha.

[4] KÖSTER, KURT, 1972: Mittelalterliche Pilgerzeichen und Wallfahrtsdevotionalien. In: Rhein und Maas. Kunst und Kultur 800-1400, s. 146-160.

[5] KYBALOVÁ, LUDMILA, 1958: Pražské zvony, Praha.

[6] MEYER-WURMBACH, EDITH, 1964: Kölner "Zeichen" und "Pfennige" zu Ehren der heiligen drei Könige, Kölner Domblatt 23-24, s. 205-292.

[7] PETRÁŇ, JOSEF, 1981: Rituál feudální moci. In: Dějiny hmotné kultury I/2, Praha, s. 931-959.

[8] PŘIBIL, BEDŘICH, 1937-1938: Soupis československých svatostek, katolických medailí a jetonů, Praha.

[9] SIGL, JIŘÍ-VOKOLEK, Vít, 1994: Výzkum středověkého sídliště na stavbě budovy České národní banky v Hradci Králové, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 20, s. 86-95.

[10] STEJSKAL, KAREL, 1984: Karel jako sběratel. In: Karolus Quartus, Univerzita Karlova Praha, s. 455-467.

[11] WINTER, ZIKMUND, 1906: Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a XV. století, Praha.