Archeologie v Kutné Hoře v roce 1996 - stav a perspektivy

Název: Archeologie v Kutné Hoře v roce 1996 - stav a perspektivy
Variantní název:
  • Archäologie in der Stadt Kutná Hora im Jahr 1996. Der Zustand und Perspektiven
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 121-128
Rozsah
121-128
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] HANDIAKOVÁ-MATĚJKOVÁ, E., 1960: Kapitoly o výtvarném umění na Kutnohorsku. In. Kutnohorsko - vlastivědný obraz, Praha, s. 121-171.

[2] HEROUT, J., 1986: Jak poznávat kulturní památky. Praha.

[3] JESENSKÝ, V., 1995: Praktická památková péče v Kutné Hoře (pohled odborného pracovníka památkového ústavu na období od poloviny roku 1992 do poloviny roku 1994) - Praktischer Denkmalschutz in Kutná Hora von Mitte 1992 bis Mitte 1994. In.: Památky středních Čech 9/2, 25-41.

[4] MATĚJKOVÁ, E., 1965: Kutná Hora. Praha.

[5] MUK, J., 1994: Sruby období gotiky a renesance v kutnohorských domech - Blockwerkammern der Gotik und der Renaissance in Häusern von Kutná Hora. In: Zprávy památkové péče, roč. LIV, s. 230-235.

[6] LIBER HEREDITATUM 1637-59: výpis o čp. 527, Okr. Archiv v Kutné Hoře.