Zobrazení Ježíše v dospělé podobě na českých gotických reliéfních kachlích

Název: Zobrazení Ježíše v dospělé podobě na českých gotických reliéfních kachlích
Variantní název:
  • Darstellung Jesu Christi in seiner erwachsenen Gestalt auf den böhmischen gotischen Reliefkacheln
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 345-362
Rozsah
345-362
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Biblí svatá aneb všecka Svatá písma Starého i Nového zákona, 1945 (podle posledního vydání kralického zr. 1613). Praha.

[2] BRYCH, V.-STEHLÍKOVÁ, D.-ŽEGKLITZ, J., 1990: Pražské kachle doby gotické a renesanční. Praha.

[3] FRANZ, R., 1969: Der Kachelofen. Graz.

[4] GABRIEL, F.-HAZLBAUER, Z., v tisku: Neobvyklý gotický kachel se dvěma christologickými reliéfními náměty.

[5] HALL, J., 1991: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha.

[6] HAZLBAUER, Z., 1992: Sbírka historických kachlů v Muzeu Šumavy v Sušici. Sbor. Společ. přátel starož. 3, 135-150.

[7] HAZLBAUER, Z., 1996: Zobrazení Ježíše v dětské podobě na českých gotických reliéfních kachlích. AH 21/96, 453-463.

[8] HAZLBAUER, Z.-FRÝDA, F., 1991: České rohové reliéfní kachle 15. století- morfologie, funkce a technologie jejich výroby. Sbor. ZČM v Plzni - Historie VI, 64-103. Plzeň.

[9] KLECANDA, J., 1901: Příspěvek k dějinám hrnčířství v Čáslavi. XVII. zpráva muzejního spolku "Včela Čáslavská" za rok 1900-1901, 3-6.

[10] KOSIDOWSKI, Z., 1988: Čo rozprávali evanjelisti. Bratislava.

[11] KOUDELKA, J., 1911: Ukázky starého kamnářství z Bydžovska. ČSPSČ XIX, 98-108.

[12] NEKUDA, V.-REICHERTOVÁ, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno.

[13] RICHTEROVÁ, J., 1982: Středověké kachle. Praha.

[14] SAWICKI, T., 1993: Kachle gotyckie i renesansowe z Gniezna. In: Kafle gotyckie i renesansowe na zemiach Polskich, 40-43, fot. 23, č. kat. 98. Gniezno.

[15] SIGL, J., 1993: Informace o původu některých gotických kachlů ze sbírek VČM v Hradci Králové. Písemné sdělení u autora.

[16] SMETANA, J.-GABRIEL, F., 1988: Středověké kachle z hradu Helfenburku. AH 13/88, 545-560.

[17] SMETÁNKA, Z., 1968: Technologie výroby českých kachlů od počátku 14. století do počátku 16. století. PA LIX, 543-578.

[18] STUDENÝ, J., 1992: Křesťanské symboly. Olomouc.

[19] ŠPAČEK, J.-HAZLBAUER, Z., 1979: Výzkum zaniklé lokality Opočno u Staré Boleslavi 1975-1979. Muzeum a současnost 1978, Roztoky u Prahy.

[20] ULRYCHOVÁ, E., 1996: Informace o kachlových fondech OM v Jičíně. Osobní sdělení.