Výzkum hradu Helfenštejna v Moravské bráně

Název: Výzkum hradu Helfenštejna v Moravské bráně
Variantní název:
  • Erforschung der Burg Helfenštejn
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 235-247
Rozsah
235-247
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] CDB I-V: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, 1908-1974.

[2] CDM I-XV : Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, Brünn 1836-1903.

[3] ZDO I-IV: Die Landtafel des Markgrafthums Mähren, Brünn 1856, Moravské Zemské desky, Kraj Olomoucký II, Brno 1948.

[4] Holešovská kronika in Kniha o bolesti a smutku, Praha 1946.

[5] Václav Hájek z Libočan, Kronika Česká, Praha 1981.

[6] Vavřinec z Březové, Husitská kronika, Praha 1954.

[7] Zbraslavská kronika, Praha 1976.

[8] BAĎURA, J., 1919: Vlastivěda Moravská II. Lipenský okres. Brno.

[9] GARDAVSKÝ, Z., 1990: Hrad Helfenštejn. Přerov.

[10] KOHOUTEK , J., 1995: Hrady jihovýchodní Moravy. Zlín.

[11] MENCLOVÁ, D., 1961: Helfenštejn. Státní hrad a památky v okolí. Praha.