Příspěvek ke stavebnímu vývoji bývalého dominikánského kláštera v Českých Budějovicích

Název: Příspěvek ke stavebnímu vývoji bývalého dominikánského kláštera v Českých Budějovicích
Variantní název:
  • Beitrag zur Bauentwicklung des dominikanischen Klosters in České Budějovice
Autor: Thoma, Juraj
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 49-60
Rozsah
49-60
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ČECHURA, J. 1986: Historická analýza údajů ke stavební činnosti v bývalém dominikánském kostele v Českých Budějovicích. Památky a příroda 11, s. 397-402.

[2] ČECHURA, J.-RAZIM, V. 1988: K některým aspektům vývoje půdorysu a opevnění Českých Budějovic do počátku 15. století. Památky a příroda 13, s. 407-415.

[3] DENKSTEIN, V. 1933: Stavební vývoj dominikánského kostela v Čes. Budějovicích. Ročenka kruhu pro pěstování dějin umění za rok 1932. Praha 1933.

[4] KUTHAN, J. 1975: Gotická architektura v jižních Čechách. Zakladatelské dílo Přemysla Otakara II. Praha.

[5] KUTHAN, J. 1994: Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města, hrady, kláštery, kostely. Vimperk.

[6] MILITKÝ, J. 1995: Archeologické výzkumy v Českých Budějovicích. Výběr, časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 32, s. 77-85.

[7] PAVELEC, P. 1996: Nové poznatky o klášterním kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích. Zprávy památkové péče, roč. LVI, č. 9-10, s. 296-305.

[8] SOUKUPOVÁ, H. 1983: Rekonstrukce dominikánského kostela P. Marie v Českých Budějovicích. Umění 13. století v českých zemích, Praha 1983.

[9] THOMA, J. 1996: Předběžná zpráva o výsledcích archeologického výzkumu na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Výběr, časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 33, s. 85-90.