Výsledky doterajšieho výskumu Archívneho krídla Bojnického hradu

Název: Výsledky doterajšieho výskumu Archívneho krídla Bojnického hradu
Variantní název:
  • Die Ergebnisse der bisherigen Erforschung des Archiv-Flügels der Bojnicer Burg
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 169-180
Rozsah
169-180
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BÓNA, M., 1994: Bojnice - hrad NKP, čiastkový pamiatkový výskum rondelu - tzv. Donjonu a záp. krídla. Archív SPÚ Bojnice.

[2] BÓNA, M., 1996: Bojnice - hrad NKP, čiastkový pamiatkový výskum Archívneho krídla. Stručná nálezová správa za r. 1995. Archív SPÚ Bojnice

[3] ENGEL, Р., 1977: Királyi hatalom és arisztokrácia viszonya a Zsigmond-korban (1387-1437). Budapest.

[4] ENGEL, Р., 1987: Zsigmond bárói: rövid életrajzok, In: Müvészet Zsigmond király korában 1387-1437, I. Budapest, s. 405-451.

[5] FÜGEDI, E., 1977: Var és társadalom a 13.-14. század Magyarországon. Budapest.

[6] H. TAKÁCS, M., 1970: Magyarországi udvarházak és kastélyok (XVI.-XVII. század). Budapest.

[7] HODÁL, F., 1956: Z dejín hradu Bojníc, In: Hodál, F.-Menclová, D.: Hrad Bojnice. Bratislava, s. 5-31.

[8] HORVÁTH, P., 1970: Príspevok к dejinám bojnického hradu a panstva v druhej polovici 16. stor., In: Zb. Horná Nitra V, s. 5-21.

[9] IZAKOVIČOVÁ, M.-KRIŽANOVÁ, E.-FIALA, A., 1969: Slovenské hrady a kaštiele. Bratislava.

[10] JANKOVIČ, V. a kol., 1980: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku. Martin.

[11] KAVULJAKOVÁ, J.-MENCLOVÁ, D., 1963: Oravský zámok. Bratislava.

[12] KÖNYÖKI, J., 1905: A középkori várak különös tekintettel Magyarországra. Budapest.

[13] MALEČKA, J.-REMIÁŠOVÁ, M., 1987: Z dejín Bojnického zámku. Martin.

[14] MENCLOVÁ, D., 1954: Bojnický zámok, In: Pamiatky a múzeá III, č. 3, s. 110-118.

[15] MENCLOVÁ, D., 1956: Stavebný vývin hradu Bojníc, In: Hodál, F.-Menclová, D.: Hrad Bojnice. Bratislava, s. 331-89.