Archeologický výskum Mestského hradu v Banskej Bystrici

Název: Archeologický výskum Mestského hradu v Banskej Bystrici
Variantní název:
  • Archäologische Forschung in "Mestský hrad" (dt. "Stadtburg") in Banská Bystrica
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 181-[190]
Rozsah
181-[190]
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] AVENARIUS, A., 1975: Banská Bystrica-hrad. Historický výskum. Rkp. v archíve PÚ Bratislava.

[2] AVENARIUS, A., 1977: Banskobystrický mestský hrad vo vzťahu k mestu. In: Pamiatky a príroda 2, s. 18-19.

[3] BALAŠA, G., 1973: Nálezová správa z archeologického výskumu na Hradnom areáli v Banskej Bystrici. Rkp. v archíve PÚ Banská Bystrica.

[4] FILIP, A., 1938: O banskobystrických cirkevných a svetských staviteľských pamiatkach. Rkp. v archíve PÚ Banská Bystrica.

[5] FILLOVÁ, Ľ., 1988: Výsledky pamiatkového výskumu vstupnej časti s barbakánom hradného areálu v Banskej Bystrici. In: Archaeol. hist. 13, s. 275-283. Brno.

[6] FILLOVÁ, Ľ., 1996: MPR Banská Bystrica. Mestský hrad - vstupná časť s barbakánom. Umelecko-historické a architektonické vyhodnotenie architektury odokrytej archeologickým výskumom. Rkp. v archíve Stred, muzea Banská Bystrica.

[7] GRAUS, I., 1990: Z minulosti a prítomnosti stredovekej mestskej fortifikácie Banskej Bystrice. In: Stredné Slovensko 9, s. 173-195. Martin.

[8] KODOŇOVÁ, M.-VALLAŠEK, A., 1985: Komplexný výskum Slovenského kostola v Banskej Bystrici. In: Štud. zvesti Archeol. Úst. SAV, 21, s. 265-278. Nitra.

[9] LICHNER, J., 1964: Stavebný charakter mestských hradieb a opevnení za čias tureckého nebezpečenstva na Slovensku. In: Vlas. Čas. XIII, č. 1, s. 1-12.

[10] MÁCELOVÁ, M., 1995: Prieskumy v mestskej pamiatkovej rezervácii v Banskej Bystrici. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1993, s. 93-94. Nitra.

[11] MÁCELOVÁ, M., 1997: Výskumy v historickom jadre Banskej Bystrice. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1995, v tlači. Nitra.

[12] MÁCELOVÁ, M., 1997a: Kachľová pec z 15. stor. z Banskej Bystrice. In: Zborník k 80. narodeninám Bela Pollu, v tlači.

[13] MÁCELOVÁ, M.-MOSNÝ, P.-PIETA, K., 1997: Zisťovací výskum na Hradisku v Nemeckej. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1995, v tlači.

[14] MATULAY, C., 1980: Mesto Banská Bystrica. Katalóg administratívnych a súdnych písomností. Bratislava.

[15] MICHAL, S., 1980: Hodiny (Od gnomónu k atomovým hodinám). Praha.

[16] VALLAŠEK, A., 1985: Výskum interiéru farského kostola v Banskej Bystrici. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1984, s. 242-244. Nitra.

[17] VALLAŠEK, A., 1986: Výskum mestského hradu v Banskej Bystrici. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1985, s. 232. Nitra.