Pohřební textilie z hrobu Rudolfa II. v královské hrobce v katedrále sv. Víta na Pražském hradě

Název: Pohřební textilie z hrobu Rudolfa II. v královské hrobce v katedrále sv. Víta na Pražském hradě
Variantní název:
  • Leichentextilien aus dem Grab des Rudolf II. aus der Königsgruft im St. Veitsdom in der Prager Burg
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 363-[385]
Rozsah
363-[385]
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ARNOLD, J., 1985: Patterns of fashion. London.

[2] BAUER, R.-HAUPT, H., 1976: Das Kunstkammer - Inventar Kaiser Rudolfs II., 1607-1611. Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungenin Wien 72. Wien.

[3] BÄUMEL, J., 1993: Der Kleider - Nachlass der Kurfürsten Moritz von Sachsen. Das Inventar von 1553 und die in der Dresdenen Rüstkammer überlieferten Originale. Waffen- und Kostümkunde 35. München.

[4] BAŽANTOVÁ, N.-BRAVERMANOVÁ, M.-KOBRLOVÁ, J. SAMOHÝLOVÁ, A.-WASSERBAUER, R., 1993: Textilie z hrobu arcikněžny Eleonory, dcery Maxmiliána II. Musejní a vlastivědná práce 3. Praha.

[5] BRAVERMANOVÁ, M.-KOBRLOVÁ, J.-SAMOHÝLOVÁ, J., 1994: Textilie z hrobu Anny Jagellonské z Colinova mauzolea v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Archaeologia historica 19. Brno.

[6] BRAVERMANOVÁ, M.-KOBRLOVÁ, J.-SAMOHÝLOVÁ, A., 1995: Textilie z hrobu Maxmiliána II. z Colinova mauzolea v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Archaeologia historica 20. Brno.

[7] BRAVERMANOVÁ, M.-SAMOHÝLOVÁ, A.: Textilie z hrobu Ferdinanda I. z Colinova mauzolea v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. V tisku. Muzejní a vlastivědná práce 2, 1997. Praha. 65.

[8] BUKOVINSKÁ, B., 1988: Sarg Rudolfs II. Kleidung Rudolf II. Prag um 1600. In: Kunst und Kultur am Hofe Kaiser Rudolf II. Katalog výstavy Luca Verlag Freren.

[9] CRUSENIUS, NICOLAUS, F.: Historia sacro - profana siu temporis (Codex Ms. Nr. 9025, Fol. 184). Wien.

[10] DUDÍK, B., 1867: Die Rudolfinische Kunst- und Raritäten Kammer in Prag. Mittheilungen der K. K. Central-Comission 12. Wien.

[11] HILBERT, K.-MATIEGKA, J.-PODLAHA, A., 1935: Královská hrobka v chrámě sv. Víta na Hradě pražském. Památky archeologické XXXVI. Praha.

[12] FINGERLIN, I., 1992: Die Grafen von Sulz und ihr Begräbnis in Tiengen am Hochrhein. Stuttgart.

[13] FLURY-LEMBERG, M., 1988: Textilkonzervierung. Abegg-Stiftung, Bern.

[14] CHAVANCE, R., bez roku vydání: Tissus. Paris.

[15] JANÁČEK, J., 1987. Rudolf II. a jeho doba. Praha.

[16] MORÁVEK, J., 1937: Nově objevený inventář Rudolfinských sbírek na hradě Pražském. Památky archeologické, skupina historická, nová řada II. Praha.

[17] SCHECKER, H., 1931: Das Prager Tagenbuch des Melchior Goldast von Haiminsfeld in der Bremen Staatbibliothek. Abhandlungen und Vorträge der Bremen Wissenschaftlichen Gesellschaft 5.

[18] STOLLEIS, K., 1977: Die Gewänder der Lauringer Fürstengruf. München.

[19] STOLLEIS, K., 1981: Die Kleidung des Octavian Secundus Fugger (1549-1600) aus dem Nachlassinventar von 1600/01. Waffen- und Kostümkunde 23. München.

[20] ŠIMÁK, J., V., 1902: Paměti Vodňanských u Uračova. Časopis společnosti přátel starožitností českých 10. Praha.

[21] THIEL, E., 1980: Geschichte des Kostüms. Berlin.

[22] TRIEFTRUNK, K., 1865: Pavla Skály ze Zhoře Historie česká od r. 1602 do roku 1623. Díl 1. Praha.

[23] VARJÚ-EMBERG, M., 1965: Die ungarische Galakleidung im 16. und 17. Jahrhundert. Waffen- und Kostümkunde 7. München.

[24] VECELLIO, C., 1591: Corona, delle nobili et virtuose donne. Venice. Vydáno jako Vecelli's renaissance costume book. Toronto 1977.

[25] VLČEK, E., 1979: Zpráva o antropologicko-lékařském vyšetření pozůstatků českých králů z rodu Habsburků. Uloženo v dokumentaci odd. uměleckých sbírek Správy Pražského hradu pod inv. č. PHA 27.

[26] VORLOVÁ, M., 1984: Restaurování oděvu Rudolfa II. Uloženo v dokumentaci odd. uměleckých sbírek Správy Pražského hradu pod inv. č. PHA 27.

[27] WINTER, Z., 1893: Dějiny kroje. Praha.

[28] WINTER, Z., 1909: Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách (1526-1620). Praha.

[29] ZÁVĚTA ZE ZÁVĚTIC, J., 1611: Korunováni Jeho Milosti Matthiáše krále uherského tohoto jména druhého na království české, léta Páně 1611. Praha.

[30] ZIMMERMANN, H., 1907: Das Inventar der Prager Schatz- und Kunstkammer vom 6. December 1621. Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses XXV, část 2. Wien.