Archeologický výzkum v Chrudimi v roce 1996

Název: Archeologický výzkum v Chrudimi v roce 1996
Variantní název:
  • Archäologische Forschung in der Stadt Chrudim im Jahr 1996
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 115-119
Rozsah
115-119
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] FROLÍK, J., 1983: K počátkům Chrudimi, Archeologické rozhledy XXXV, 517-539.

[2] FROLÍK, J., 1995: Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v Komenského ulici čp. 59 v Chrudimi (stavba trafostanice), Zpravodaj muzea v Hradci Králové 21, 73-81.

[3] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1985: K počátkům města Chrudimi, Archaeologia Historica 10, 175-180.

[4] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1990: Zjišťovací výzkum v Chrudimi-Štěpánkově ulici čp. 85 v Chrudimi v roce 1989, Zpravodaj Krajského muzea východních Čech 17/1, 66-69.

[5] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1992: Pokračování zjišťovacího výzkumu ve Štěpánkové ulici čp. 85 v Chrudimi v roce 1990, Zpravodaj Krajského muzea východních Čech 18, 69-72.

[6] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1994: New Facts on the Settlement on the Central Hilltop of the Town of Chrudim. Rescue Survey of 1982-1984, Památky archeologické LXXXV, 111-131.

[7] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1995: Změny městské parcelace v Chrudimi (Štěpánková ulice čp. 85), Archaeologia Historica 20, 133-140.

[8] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1996: Die Chrudimer Siedlung beim Hl. Kreuzund ihre Bedeutung für die Anfänge der Stadt, in: Život v archeologii středověku, Praha, v tisku.

[9] CHYTIL, K., 1900: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Chrudimském, XI. Praha.

[10] LANCINGER, L.-MUKOVÁ, J., 1995: Chrudim-Filištinská čp. 37/1. Stavebněhistorický průzkum SÚRPMO. Praha.

[11] LÍBAL, D.-MACHÁČKOVÁ, J., 1970: Chrudim. Stavebněhistorický průzkum města I. Pasport SÚRPMO. Praha.

[12] POCHOBRADSKÝ, F., 1926: Staré domy chrudimské, Vlastivědný sborník východočeský III, 94-99.

[13] SIGL, J., 1995: Předstihový výzkum v Hradební ulici čp. 14 v Chrudimi v r. 1994, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 21, 61-72.